Omschrijving
In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen. De regeling compenseert organisatoren voor gemaakte kosten. Deze regeling loopt door tot het einde van 2021. Aanvankelijk bestond de compensatie voor 80% uit een gift en voor 20% uit een lening. Met ingang van 9 juli is dit gewijzigd in een 100% gift voor evenementen, die zouden plaatsvinden tot 25 september maar door de overheidsmaatregelen niet door konden gaan. Deze verruiming moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Nieuws
De aanvraagtermijn van drie weken, die in de nieuwe versie van de regeling gaat gelden voor derde kwartaal 2021, gaat ook werken in vierde kwartaal 2021. Dus de bepaling dat je drie maanden van tevoren je evenement in de regeling aan moest vragen is verruimd.

Je moet binnen 13 weken ná de datum van het evenementenverbod je vaststelling bij RVO indienen! Deze week (week van 4 oktober 2021 e.v.) is de laatste week voor het indienen van je afrekening, als je evenement is verboden op basis van het eerste verbod (afgekondigd op 9 juli geldend vanaf 10 juli t/m 13 augustus).

Je hoeft nog geen accountantsverklaring te hebben (dat mag tot 6 weken later), maar moet dus wel het hele dossier indienen.

De aanpassing van 80% naar 100% (in het deel subsidie-eigen risico organisator) is vanaf 25 september vervallen. Onze vraag tot verdere verlenging van die verruiming is afgewezen. Bij eventuele verboden na 25 september moet je dus rekening houden met 80% gift en 20% eventuele lening.

Een belangrijke vraag uit het spreekuur was over het aanpassen van bedragen uit je begroting: Mag ik nog schuiven binnen mijn bij de RVO ingediende begroting? Het antwoord: ”Ja, in de committering is een maximaal bedrag genoemd dat beschikbaar is voor het evenement. Schuiven hierbinnen is mogelijk,. Ook het ophogen na wijziging van de (TRSEC) regeling is mogelijk, er zal dan een aanvullende committering gedaan worden. Vaststelling moet uiteraard met bonnetjes.”

Een andere vraag ging over het werk dat de afrekening oplevert: “Ik heb best een hoop werk aan deze afrekening. Mag ik dat uitbesteden en die kosten verhalen op het project, dus vergoed krijgen?” Het antwoord: “We vragen ondernemers de kosten zoveel mogelijk te beperken. Als uitbesteding van administratieve afhandeling leidt tot kostenbesparing, zie ik geen reden om dit niet te doen. Daarnaast staat in artikel 1 van de regeling dat kosten voor het opstellen van een controleverklaring (of derdeverklaring ) subsidiabel zijn. Uiteraard mag het de max. verleende subsidie niet overschrijden. Accountant mogen ze opvoeren.”

Spreekuur
We hebben inmiddels al drie weken op woensdag 15:00 uur een TRSEC Zoom-spreekuur met allerlei vragen en antwoorden. Partijen die daaraan mee willen doen, kom! Partijen die mee willen doen of de reeds benoemde vragen en antwoorden willen ontvangen, mail info@evenementenbouwers.org en vraag daarnaar. Er is een mailinglijst van belangstellenden die updates doorkrijgen.

[N.B. dit is de situatie d.d. 5 oktober 2021]

Onderwerpen