Update 30 november 2021.

Omschrijving
In juni 2021 is de garantieregeling voor evenementen (TRSEC) in werking getreden. De regeling geldt voor zakelijke, sport- en publieksevenementen. De regeling compenseert organisatoren voor gemaakte kosten. Deze regeling loopt door tot het einde van 2021. Aanvankelijk bestond de compensatie voor 80% uit een gift en voor 20% uit een lening. Met ingang van 9 juli is dit gewijzigd in een 100% gift voor evenementen, die zouden plaatsvinden tot 25 september maar door de overheidsmaatregelen niet door konden gaan. Ook deze verruiming is door de Europese Commissie goedgekeurd.

Zie voor veel informatie de pagina bij RVO via HIER.

Zie voor een lijst met reeds afgeronde (toegekende) projecten HIER.

Vragen

Een belangrijke vraag uit het spreekuur was over het aanpassen van bedragen uit je begroting: Mag ik nog schuiven binnen mijn bij de RVO ingediende begroting? Het antwoord: ”Ja, in de committering is een maximaal bedrag genoemd dat beschikbaar is voor het evenement. Schuiven hierbinnen is mogelijk,. Ook het ophogen na wijziging van de (TRSEC) regeling is mogelijk, er zal dan een aanvullende committering gedaan worden. Vaststelling moet uiteraard met bonnetjes.”

Een andere vraag ging over het werk dat de afrekening oplevert: “Ik heb best een hoop werk aan deze afrekening. Mag ik dat uitbesteden en die kosten verhalen op het project, dus vergoed krijgen?” Het antwoord: “We vragen ondernemers de kosten zoveel mogelijk te beperken. Als uitbesteding van administratieve afhandeling leidt tot kostenbesparing, zie ik geen reden om dit niet te doen. Daarnaast staat in artikel 1 van de regeling dat kosten voor het opstellen van een controleverklaring (of derdeverklaring ) subsidiabel zijn. Uiteraard mag het de max. verleende subsidie niet overschrijden. Accountant mogen ze opvoeren.”

Vragen -spreekuur
We hebben enige weken een Zoom-spreekuur met allerlei vragen en antwoorden gehouden. Partijen die een overzicht willen hebben van de behandelde vragen en antwoorden, mail info@evenementenbouwers.org en vraag daarnaar. Er is een mailinglijst van belangstellenden die updates doorkrijgen.

Onderwerpen