“Echt alles is kapot gegaan”, vertelt Matthijs Theben Terville, die met zijn mede-organisatoren als laatste de grasheuvel verliet. Na de evacuatie van de bezoekers stonden er nog zo’n honderd man aan crew en artiesten boven en werd de situatie beangstigend. “Velen dachten dat ze nog wat apparatuur konden redden, maar het kwam zo dichtbij dat de tenten al begonnen rond te vliegen. We zijn direct via een noodroute de heuvel afgereden, onderweg vloog de eerste tent voor onze ruit voorbij.”

De crew heeft geschuild bij een boerderij in de buurt. “Toen twee uur later het ergste voorbij was, zijn we teruggegaan om de schade te inventariseren.” Theben Terville was geschokt door de ravage. Het leek alsof het noodweer de hele berg had schoongespoeld, een tent werd veertig meter verder aangetroffen en van een andere is niks teruggevonden. “Veel elektrische apparatuur is kapot door de vele blikseminslagen of door de storm. We hadden vijf podia met zes tenten en van alle grote objecten is niks over. Alleen het houten kerkje van het cultuurdorp staat nog. We hebben zondag de schade opgenomen en gaan deze week de precieze omvang vaststellen.”

“We moeten kijken wat herstelbaar is en een schade-overzicht met foto’s aanleggen voor de verzekering.” Het grootste deel van de verwoestingen betreft gehuurd materiaal. Wat de verzekering precies dekt weet Theben Terville niet. “We hebben een team van specialisten die de verzekeringskwestie aan het uitzoeken is.” De gemeente Utrecht, die de vergunning voor het nieuwe festivalterrein verstrekt, lijkt niet aansprakelijk te stellen. “Iedere evenementenorganisatie is verplicht om een WA-verzekering af te sluiten voor een minimaal dekkingsbedrag van 2,5 miljoen euro”, laat woordvoerder Peter-Paul Hellings van de Dienst Stadswerken weten. “Het risico ligt dus bij de organiserende partij.”

De volledige financi?le consequenties voor Source Festival zijn nog onduidelijk. De organisatie is sowieso zwaar gedupeerd door het wegvallen van de inkomsten van de tweede festivaldag. Daarnaast is nog onduidelijk of bezoekers gecompenseerd worden. “Daarover gaan we nu in beraad. Mensen met een passe-partout of een zondagticket zullen nog even af moeten wachten”, vertelde Source-organisator Val?ry Gresnigt aan Dj Broadcast.

De vraag is ook of de berg bij de Nedereindse Plas, door Source zelf bij de gemeente aangedragen als locatie, wel geschikt is om een festival te organiseren. Volgens Hellings hebben de gemeente Utrecht, politie en brandweer dat onderzocht. “De uitkomst was dat het een geschikte locatie was. Mooie plek, goed bereikbaar.” De vergunningsaanvraag, vergezeld van bouwtekeningen, calamiteitenplan met verschillende scenario’s, plattegrond van de terreinindeling, is tegen het licht gehouden door diverse gemeentelijke afdelingen, brandweer, politie en GG&GD.

Theben Terville aarzelt even, maar zou het volgend jaar wel op dezelfde locatie aandurven. “Op basis van onze ervaringen in het oog van de stom, zou ik zeggen dat dit onder uitzonderlijke weersomstandigheden valt.” Volgens de organisator waren brandweer en gemeente al in een vroeg stadium aanwezig en is het besluit tot ontruiming in samenspraak genomen. “Het rampenplan heeft goed gefunctioneerd en de evacuatie is tot grote tevredenheid van brandweer en gemeente uitgevoerd. Vanuit die optiek vind ik de locatie buitengewoon geschikt.”

Woordvoerder Hellings meldt dat de gemeente het festival nog met de organisatie en andere partijen gaat evalueren. Er kwamen zaterdag ook veel meldingen binnen van geluidsoverlast in de omliggende gemeenten IJsselstein en Nieuwegein. “In de evaluatie wordt die geluidsoverlast zeker meegenomen als aandachtspunt. Ook de manier waarop is gereageerd op het noodweer komt dan aan bod. Daar wordt dan de vraag beantwoord of het veilig genoeg is op de berg bij de Nedereindse Plas.”

?

Onderwerpen