De gemeente Den Haag is eigenaar geworden van het World Forum Convention Center. De onderhandelingen met de curator over de verwerving van het gebouw zijn succesvol afgerond. Met de exploitant GL-Events is een nieuwe huurovereenkomst gesloten voor de exploitatie van congressen en evenementen in het World Forum. Hiermee is de zo belangrijke (inter)nationale congresfunctie van Den Haag voor de toekomst gewaarborgd.??????

Wethouder Henk Kool (Economie): “Het is geweldig dat we er nu zeker van zijn dat de exploitatie van het World Forum kan worden voortgezet, want voor de economie van de stad is het van doorslaggevend belang dat we een goed congresgebouw hebben. Den Haag, internationale stad van vrede en recht, is congresstad bij uitstek. Met exploitant GL-Events, een flink aantal congressen in de agenda en een investeringsprogramma voor de modernisering van het gebouw heb ik alle vertrouwen in de toekomst.”

In 2002 verkocht de gemeente Den Haag het congresgebouw aan TCN. Deze partij ging eind vorig jaar failliet en is haar verplichtingen op het gebied van onderhoud en investeringen ondanks verschillende aanschrijvingen nooit nagekomen. De gemeente is na het faillissement in gesprek getreden met de curator om het vastgoed van het World Forum te verwerven, omdat zij het continueren van de congresfunctie van Den Haag als topprioriteit beschouwt. De gemeenteraad stelde dit voorjaar al 25 miljoen euro beschikbaar om het World Forum flink op te knappen en uit te breiden.

Door de investeringen in het World Forum kan de acquisitie van (inter)nationale congressen naar een hoger plan worden getild. Er zijn voor de komende jaren al veel belangrijke congressen geboekt, waaronder de Nuclear Security Summit in 2014.

In goed overleg met de exploitant, zullen de renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden de komende paar jaar worden uitgevoerd.

Onderwerpen