Op 24 en 25 maart 2014 vindt in Den Haag de Nuclear Security Summit 2014 (NSS) plaats, de grootste internationale top ooit in Nederland gehouden. Evenementen moeten rekening houden met verkeershinder en verminderde politie-inzet in het hele land.

In het World Forum in Den Haag komen eind maart ruim 50 wereldleiders bijeen om afspraken te maken die nucleair terrorisme moeten voorkomen. In hun gevolg worden zo’n vijfduizend delegatieleden en drieduizend journalisten verwacht. De veiligheidsmaatregelen zijn ongekend en hebben ook gevolgen voor evenementen. De verkeershinder in en rond Den Haag zal groot zijn, elders in het land moet rekening worden gehouden met verminderde politie-inzet.

In Den Haag zullen diverse wijken overlast ondervinden. Enkele toegangswegen tot Den Haag worden afgesloten. Actuele informatie is te vinden op de websites van Den Haag en Rijkswaterstaat. Verder zal de Nationale Politie agenten oproepen vanuit het hele land, waardoor de beschikbaarheid voor lokale evenementen veel minder zal zijn dan gebruikelijk. De overheid heeft gemeenten gevraagd om hier rekening mee te houden.

Grote evenementen kunnen beter in een andere periode gehouden worden. In Oss is de Halfvastenoptocht, die vorig jaar 25.000 mensen trok, verzet van 23 maart naar 6 april. Het voetbal in de eredivisie is zo ingepland dat er in het weekend van de NSS geen risicowedstrijden zijn en er niet in de randstad wordt gespeeld.

Nuclear Security Summit 2014
Website gemeente Den Haag over de NSS

Onderwerpen