PERSBERICHT VAN DE EVENEMENTENMAKERS
Branchevereniging V.V.E.M. (Vereniging Van EvenementenMakers) vindt dat in de discussie over het doorberekenen van politiekosten de voetbalwedstrijden moeten worden gescheiden van de overige "commerciële evenementen". Het probleem, een overmatig grote inzet van politie ten behoeve van problemen bij het handhaven van de openbare orde, speelt nauwelijks bij grote evenementen.

Goede commerciële evenementenorganisatoren bespreken de verdeling van taken met de overheidsdiensten en nemen zelf hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bezoekers binnen het evenemententerrein. Eigen medewerkers en betaalde evenementenbeveiligers lossen hier in de praktijk vrijwel alles op. De politie heeft de zeggenschap over het openbare gebied buiten het evenement en houdt uiteraard het geweldsmonopolie. Met die verdeling lopen evenementen goed en worden grote kosten aan de zijde van de politie voorkomen.

De VVEM constateert dat waar de kwestie van grote politie-inzet bij het handhaven van de openbare orde bij evenementen speelt, het bijna steeds gaat om de voetbalwedstrijden en niet om andere evenementen. De gesignaleerde problemen zouden dan ook daar moeten worden opgelost en niet moeten leiden tot een algemene systematiek die de kosten van het organiseren van evenementen onredelijk verhoogt.

Meer over de VVEM
De VVEM houdt zich als branchevereniging bezig met oplossingen voor de bedrijven die dagelijks grote publieksevenementen organiseren of faciliteren. De vereniging
vertegenwoordigd zo’n 80 bedrijven die professioneel met evenementen omgaan.

Noot voor de redactie: indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met mr B.W. Westermann, woordvoerder van de V.V.E.M. Hij is bereikbaar op tel. 0348-470711 of faxnr. 0348-470866

Onderwerpen