De?handleiding “Invoering rookvrije horeca, sport en kunst & cultuur”??is uit.

?

De VVEM heeft hier aan meegewerkt en heeft de voor de evenementenwereld belangrijke punten aangedragen. U vindt onder andere wat nog wel en niet kan op evenementen, in tenten en dergelijke.
Op onderstaande webpagina kunt u de folder vinden en downloaden.

?

Op deze website vind u ook veel informatie over dit rookverbod en wat wel en niet kan.

?

Onderwerpen