De VVEM heeft?meegewerkt aan de totstandkoming van de Handreiking Evenementen Veiligheid. We hebben mee gesproken in enige sessies, reacties gegeven op concepten en voorbeelden uitgewerkt in het kader van de risicoanalyse.

Door een beslissing van het Veiligheidsberaad is het startsein gegeven om daadwerkelijk als gemeenten en hulpdiensten aan de slag te gaan met de handreiking.?

De definitieve versie van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEv) is gepubliceerd en is te vinden op Infopunt Veiligheid. Ook is er een samenvatting in de vorm van een Kennispublicatie. Zie voor beide producten:
http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/69/3855/kennispublicatie-evenementenveiligheid.html

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Infopunt Veiligheid of Willem Westermann van de VVEM.

Onderwerpen