De programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend, met name Nederlands, talent zijn in 2010 afgenomen. Dit blijkt uit ?Poppodia in cijfers 2010?, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De programmering van popmuziek, diversiteit van het programma-aanbod en de kansen voor jong en onbekend, met name Nederlands, talent zijn in 2010 afgenomen. Dit blijkt uit ?Poppodia in cijfers 2010?, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De belangrijkste conclusies uit de cijfers van 2010 zijn: afname van het aantal muziekactiviteiten (7%), daling van het bezoek (8%), toename van besloten verhuur en een beter gezamenlijk financieel resultaat.

Daling al ingezet voor bezuinigingen en btw-verhoging
De daling van muziekactiviteiten en bezoek is al ingezet voordat de resultaten van de meeste bezuinigingen op cultuur en de btw-verhoging bekend zijn.
Poppodia hebben al voor de bezuinigingen hun beleid aangepast door minder risico te nemen en behoedzamer te programmeren. Met meer besloten verhuur wordt ook geanticipeerd op minder inkomsten opgebracht door reguliere bezoekers. Ondanks het feit dat poppodia over het algemeen goed in staat zijn binnen financi?le kaders te blijven, zijn de ontwikkelingen zorgwekkend. De gemiddelde programmakosten stijgen de laatste jaren flink door toenemende gages. Daardoor stijgt de gemiddelde entreeprijs sneller dan de koopkracht en inflatie, waardoor concertbezoek afneemt.

Verwachtingen 2011
De stijging van entreeprijzen en daling van concertbezoek in 2010 worden door de btw-verhoging in 2011 alleen maar versterkt. Het publiek kan geld maar ??n keer uitgeven en de concurrentiepositie ten opzichte van andere uitgaansvormen en vrijetijdsbestedingen verslechtert.
De btw-verhoging, de stapeling van de bezuinigingen op overheidsfinanciering en de gevolgen van de economische crisis leiden tot verdere uitholling van de artistiek inhoudelijke functie van poppodia. Minder speelmogelijkheden voor nieuw en (nog) onbekend talent betekent een verschraling van het aanbod. De inhoudelijk innovatieve taak van poppodia en daardoor de diversiteit van het gepresenteerde, komt verder onder druk te staan.

?
Kijk hier voor het volledige rapport.

Onderwerpen