Auteur:?Nico Schapendonk

BREDA – Het evenementenbeleid van de gemeente Breda is niet transparant genoeg. Zo worden de bevolking ?n de gemeenteraad niet goed genoeg op de hoogte gebracht van afwijkende adviezen die bijvoorbeeld brandweer en politie geven.

Dat staat in een onderzoek dat is gedaan door de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar de wijze waarop in Breda vergunningen voor evenementen tot stand komen.

De inspecties omschrijven het beleid van Breda op vijf van de negentien onderzochte categorie?n met: ‘zeer hoog risico’.

De gemeente Breda nuanceert de uitkomst van het onderzoek. Volgens een woordvoerster liet de multiplechoicevragenlijst van de inspecties amper ruimte voor een toelichting. Zo ontstaat een vertekend beeld van de situatie.

Breda wordt bijvoorbeeld afgerekend op het feit dat de stad afwijkende adviezen van hulpdiensten niet communiceert. “Nee, dat klopt. Want er doen zich praktisch geen zaken voor die afwijken van de adviezen van de hulpdiensten”, zegt de woordvoerster.

Ook denkt de gemeente dat de inspecties overdreven kritisch zijn over de manier waarop verantwoording wordt afgelegd. “Die verantwoording is er w?l, alleen niet voor elk evenement afzonderlijk”, zegt de woordvoerster. “Maar er wordt altijd vooraf gezegd wat er gaat gebeuren en een jaar later wordt daar een evaluatie van gepresenteerd.”

Ook worden de aangemelde evenementen stuk voor stuk behandeld in het lokale Evenementen Overleg, dus er is volgens de gemeente genoeg transparantie en openheid.

Het stadskantoor zal niet zeggen dat er sprake is van een rigide en ongenuanceerd onderzoek. “We nemen het heel serieus en het draagt bij aan het verbeteringsproces. Maar we vinden het ook belangrijk om de uitkomsten te nuanceren”, aldus de woordvoerster.

Onderwerpen