Een project waar we al lang mee bezig zijn: de AMvB BGOP!

Op 17 juli jl. is het concept-besluit brandveilig gebruik overige plaatsen op internet geplaatst voor consultatie. Zie website http://www.internetconsultatie.nl/brandveiligheid .

Een ieder kan tot 17 september commentaar indienen. Vanwege de vakantieperiode is een dubbele termijn gehanteerd om iedereen ruim te tijd te geven het besluit te bestuderen.

Na deze termijn worden de commentaren besproken en afgestemd. Vervolgens wordt het besluit  naar de Raad van State gezonden. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie om alle belangen af te wegen en het definitieve ontwerp te maken.

Of het mogelijk is om het besluit op 1-1-2016 vast te stellen is nu nog niet te zeggen. Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten wordt afgesproken wanneer het besluit in werking zal treden.

Onderwerpen