De ministerraad zal op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Arbeidstijdenwet aanzienlijk vereenvoudigen. Het kabinet zal daarbij gebruik maken van het advies van de SER over vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet van 18 februari 2005. De voorstellen hebben betrekking op minimumrusttijden, zondagsarbeid, maximumarbeidstijden, nachtdiensten, pauze en beschikbaarheid.

Op onderdelen zal het kabinet de SER-voorstellen nog nader beoordelen. Dit geldt onder meer voor het toezicht op de naleving. De SER wil de controle voor de meeste normen in handen van de Arbeidsinspectie leggen. Het kabinet ziet een grotere rol weggelegd voor werknemers en werkgevers.
Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel nog dit jaar bij het parlement in te dienen. Overigens is in de Europese Unie ook nog discussie over richtlijnen op het terrein van arbeidstijden. Het kabinet zal dit betrekken bij de wetsvoorstellen.

Bron: RVD

Onderwerpen