PvdA, SP en PvdD willen Popfonds, minister Bussemaker niet

Pop en dance worden onderdeel van de topsector creatieve industrie en gaan daarmee profiteren van steun vanuit de overheid en de sector. Dat beloofde minister Kamp van Economische Zaken vanavond in het Popdebat in de kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het debat was een vervolg op de Hoorzitting Popmuziek in april. PvdA, SP en PvdD maakten zich hard voor een Popfonds, maar minister Bussemaker van OCW voelt daar niet voor. Ze meldde wel dat “Grote Prijs van Nederland en Popronde dit jaar gewoon doorgaan” en dat het FCP ondersteuning zal bieden. Het CDA was een opvallende afwezige.

“Minder fondsaanvragen omdat podia minder risicovol programmeren”

SP’er Jasper van Dijk vindt dat vooral de onderkant van de markt steun verdient. Hij vroeg aandacht voor talentontwikkeling en muziekonderwijs en pleitte voor een investeringsfonds voor popmuziek van 5 miljoen euro. Minster van Cultuur Jet Bussemaker (PvdA) ging daar niet in mee en wil “die 5 miljoen niet oormerken, omdat dat ten koste zou gaan van andere sectoren”. Opvallend was de constatering van Bussemaker dat er “minder aanvragen bij cultuurfondsen zijn doordat podia minder risicovol programmeren en veel festivals zijn omgevallen”. Ook beloofde ze nog eens te kijken naar de behoeftes van de sector als de, tijdens de bezuinigingsrondes van Rutte I zwaar gekorte, cultuurfondsen onvoldoende blijken te kunnen doen.

Het #Popdebat vond in een opvallend goede sfeer plaats. Vooral D66 en VVD prezen het beleid van de PvdA-minister van Cultuur Jet Bussemaker. Bij de inleidende beschietingen kwamen meerdere partijen met zinnige punten. Zo vroeg kamerlid Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren aandacht voor de inkomenspositie van muzikanten en vond ze het “opvallend dat VVD als het gaat over landbouw toch een heel ander idee heeft over het ondersteunen van een sector”. Belangrijke punten waren de aankondigigng van Bussemaker dat ze binnenkort met een cultuurbrief komt (met aandacht voor cultuureducatie) en de belofte van haar VVD-collega Kamp (Economische Zaken) dat de popsector als topsector mag aanschuiven bij een rondetafelgesprek over de creatieve industrie.

“Belang betekent geen noodzaak tot subsidie”

De VVD oordeelde dat het “heel goed gaat met popmuziek. Pop en dance zijn dankzij artiesten als Armin van Buuren, Tiesto en Caro Emerald goed voor 100 miljoen exportwaarde.” De partij is onder de indruk van de economische waarde van de popsector, maar antwoordde op vragen van D66 of daar dan geen navenante steun tegenover moet staan: “maatschappelijk belang betekent niet een noodzaak tot subsidie”. Teveel steun in de vorm van subsidie zou “internationaal succes belemmeren” en “startend talent niet het juiste duwtje in de rug geven”.

Op het gebied van cultuureducatie roemt de minister de Buma Music Academy, en signaleerde ze “vanuit de overheid goede initiatieven” als MBO/HBO popopleidingen als de InHolland Music Academy. Ook muziekonderwijs op reguliere instellingen kwam aan bod, lessen die juist met gemeentelijke subsidie tot stand komen. De vraag aan de minister is dan ook of ze niet vreest dat dat met de gemeentelijke bezuinigingen in gevaar komt. De minister deelt die zorg, maar wil het muziekonderwijs niet “dichttimmeren met regeltjes” en belooft binnenkort in een cultuurbrief uitgebreid terug te komen op cultuureducatie.”

?

Kytopia, muziekscholen, oefenruimtes

Bussemaker was in Kytopia op bezoek geweest, de Utrechtse broedplaats van trompettist Kyteman. Ze was onder de indruk dat de Utrechters “niet ??n maar meerdere oefenruimtes hebben gebouwd”. Uit gesprekken met de muzikanten daar was haar gebleken dat die niet zozeer op subsidie zaten te wachten. Althans: “Ze willen wel geld, maar zonder voorwaarden. Dat werkt niet met subsidie. Ik zou best willen kijken in gesprek met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hoe het met muziekscholen en oefenruimtes zit, maar wil ze niks dwingends opleggen. Kijk hoe dat met Kyteman is gegaan: in goed overleg met de gemeente.”

?De minister benadrukte dat er ondanks de bezuinigingen op het Fonds voor Podiumkunsten (FPK) en Fonds voor Cultuur Participatie (FCP) “nog een hoop geld via de fondsen naar de sector gaat, ook in de vorm van programmeringssubsidie”. Ze noemde vanuit het FPK organisaties als Noorderslag, Paradiso en O13 en vanuit FCP de Grote Prijs van Nederland. Wel vermoedt Bussemaker dat er minder uitgekeerd wordt, omdat poppodia veiliger programmeren (om risico’s vanwege de crisis te mijden) en omdat veel festivals zijn omgevallen. Haar collega Kamp van Economische Zaken maakt zich ook “zorgen over veiliger programmeren, voor de concurrentiepositie en aanwas voor talentvolle singer-songwriters en bands”. Maar ook de VVD bewindsman benadrukt hoe goed het gaat met de sector.

Kijken naar behoeftes sector als fondsen onvoldoende zijn

Bussemaker: “mochten de huidige regelingen van het FPK niet tegemoetkomen aan de noden van de sector, dan moet daar misschien in toekomst nog eens goed naar gekeken worden. Er zijn voldoende mogelijkheden. We kunnen wel kijken hoe we huidige regelingen en middelen kunnen benutten. En we kunnen kijken naar private investeringsmogelijkheden.” Op zorgen over het voortbestaan van talentplatforms als Popronde en Grote Prijs van Nederland antwoordde ze beslist: “Ik kan u vertellen dat die dit jaar gewoon doorgaan.” Het ziet er vooralsnog wel naar uit dat dat voor de Grote Prijs, die naast de helft van de subsidie ook de naamgevende sponsor zag wegvallen, in afgeslankte vorm geldt. De Popronde zag 40.000 euro via het FCP wegvallen en richtte zich op crowdfunding. Vanavond zegde minister Bussemaker echter toe dat het FCP de Popronde onders

teuning zal bieden.

Rondetafelgesprek creatieve industrie op 11 juli

Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) vertelde over popmuziek binnen topsectorenbeleid, wat toegang tot wat de topsector ontwikkelt (zoals businessmodellen) zou betekenen. Op 11 juli komt er een rondetafelgesprek over de creatieve industrie (topsectoren) met de popdelegatie aan tafel. Kamp beloofde de sector actief bij het topsectorenbeleid creatieve industrie betrekken.

?

?De minister liet met enig gevoel voor humor ook zijn eigen muziekvoorkeur doorschemeren. Volgens Kamp, die een bezoek bracht aan de oefenruimte van de Achterhoekse rockers van Normaal, “is het goed mogelijk rijk te worden in de popindustrie”.

?

?

?

Onderwerpen