Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat de komende weken een enqu?te uitzetten onder haar leden om te onderzoeken hoe de verschillende gemeenten omgaan met het alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar. KHN krijgt duidelijke signalen dat het alcoholverbod maar moeilijk te handhaven is en ziet daarnaast dat gemeenten nogal verschillend omgaan met controle en handhaving van de nieuwe wetgeving. Ook hebben veel gemeenten hun Preventie- en handhavingsplan, wettelijk verplicht per 21 juli, nog niet gereed. De uitkomsten van het onderzoek wil KHN meenemen in het overleg met de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken.

Op 11 augustus stelde de Telegraaf dat het alcoholverbod systematisch met voeten wordt getreden. Voorzitter KHN Corn? van de Erve, op bezoek bij de Sneekweek, zei in dat artikel: “Hoe moet je controleren als papa en mama een biertje kopen en het op straat aan hun minderjarige kind geven?” Ook wees hij op de veel gebruikte vervalste ID’s. “We zijn voor de verhoogde leeftijdsgrens, maar als er geen oplossing is, dan moet je de wet afschaffen”.

De VVEM heeft een handreiking gepubliceerd voor gemeenten en evenementenmakers over het alcoholbeleid bij evenementen. Deze handreiking kunt u hier downloaden.

?

Onderwerpen