Voorafgaand aan de ALV kregen de VVEM-leden een kijkje in de keuken van de Nuclear Security Summit. Toepasselijk, want verschillende leden waren als leverancier nauw bij de NSS betrokken. Projectleider Veiligheid van de NSS, Arjan Jonge Vos, gaf een overzicht van de omvang, de voorbereidingen en de enorme inzet van mensen en middelen om de NSS tot een geslaagd evenement te maken.

De NSS is het grootste evenement dat ooit in Nederland is georganiseerd, de voorbereidingstijd was anderhalf jaar. Voor de top zelf kwamen 58 wereldleiders naar Nederland met 5.000 delegatieleden, 3.000 journalisten en 15.000 overige medewerkers. Behalve de NSS-top had de organisatie te maken met een groot aantal evenementen in dezelfde korte periode: het staatsbezoek van de Chinese president, talrijke bilaterale bezoeken en de G7 die onverwacht in Den Haag plaatsvond.

Aanbesteding locatie
De locatie voor de NSS is gekozen in een gesloten aanbesteding waaraan onder meer Ahoy, MECC, World Forum en Jaarbeurs hebben deelgenomen. Bij de keuze voor World Forum in Den Haag speelde mee: ligging (snelwegen, spoorrails), hotels in de nabijheid en beschikbaarheid in de hele periode. Het World Forum had lang niet voldoende capaciteit, daarom zijn onder meer ook het Museon, Omniversum en Gemeentemusem Den Haag gebruikt, nog aangevuld met 40.000 m2 aan tenten. Voor bekend werd in welke periode de NSS precies zou plaatsvinden, nam het ministerie van Buitenlandse Zaken al 2000 hotelkamers in blokoptie. Na de bekendmaking stegen de kamerprijzen explosief.

Vliegtuigen parkeren
Een van de kwesties die moesten worden opgelost, was het parkeren van de 35 vliegtuigen van de delegaties. Schipholl heeft daarvoor geen vaste voorziening, dus is uiteindelijk de polderbaan gebruikt. De vliegtuigen werden daar naast elkaar opgesteld, omdat niet bekend was in welke volgorde ze weer zouden vertrekken. Complicerende factor was dat het asfalt van een start- en landingsbaan niet overal dezelfde dikte heeft – extra maatregelen waren nodig om te voorkomen dat de vliegtuigen een paar decimeter in de grond zouden zakken.

Expohal gehuurd
Het afhandelen van de 5.000 delegatieleden kon niet op Schiphol zelf. Daarvoor is in de directe nabijheid 10.000 m2 gehuurd in de Expohal in Haarlemmermeer. Verder moesten alle regeringsleiders en delegatieleden vervoerd worden van en naar Schiphol, hun hotels en de vergaderlocaties. Om gigantische verkeersoverlast te voorkomen zijn enkele snelwegen afgesloten en is het publiek ruim van tevoren op de hoogte gesteld en opgeroepen om de randstad op de NSS-dagen te mijden. In de internationale zone in Den Haag waar de top werd gehouden is gewerkt met veiligheidsringen die niet toegankelijk waren voor het publiek. Over de indeling daarvan is in een vroeg stadium contact geweest met de brandweer. Bevoorrading van winkels en hotels gebeurde op de zondag voorafgaand aan de top, dit in overleg met de branche-organisaties.

Toegangscontrole
De toegangscontrole en registratie van alle deelnemers was natuurlijk van groot belang. Allerlei mogelijke systemen zijn overwogen, maar niet alle landen beschikken over geavanceerde apparatuur om bijvoorbeeld irisscans aan te leveren. Gekozen is uiteindelijk voor een combinatie van webregistratie en biometrie. De data van de webregistratie werden opgeslagen op een beveiligde, niet met internet verbonden server. De biometrische herkenning gebeurde door middel van gezichtsherkenning aan de hand van een recente foto. In het gebruikte systeem, geleverd door een Nederlands bedrijf, kunnen ook bewegende mensen herkend worden. Voor de organisatie was dat een belangrijke voorwaarde: je wilt niet dat regeringsleiders in een lange rij moeten aansluiten omdat iedereen individueel door de gezichtsherkenning moet.

Voedselveiligheid
Op het gebied van veiligheid noemde hij ook voedsel: we zijn wat ons eten betreft sterk in hygi?ne en gezondheidsaspecten, maar het beveiligen van voedsel staat feitelijk nog in de kinderschoenen.

Holland Promotie
Een veel gestelde vraag tijdens de NSS was: levert dit Nederland iets op? Jonge Vos was duidelijk: het levert ongelooflijk veel op. De top zelf is vlekkeloos verlopen, Nederland heeft wereldwijd aandacht gekregen en een zeer goede beurt gemaakt. De foto van Obama voor de Nachtwacht is onbetaalbare Holland-promotie. Vergeet ook niet dat de 25.000 gasten in hotels, restaurants en winkels veel geld hebben uitgegeven. En er is veel follow up. Alleen al met China zijn handelscontracten gesloten met een totale waarde van 1,5 miljard.

Kijkdag na de NSS
Op de dinsdagavond na de top is een kijkdag georganiseerd voor het publiek en vooral de bewoners die overlast hadden ondervonden. Daarvoor bleek grote belangstelling te bestaan. In totaal kwamen er 2.000 mensen op af, om met eigen ogen te zien waar alle regeringsleiders hadden gestaan en gezeten.

www.nss2014.com/nl

Onderwerpen