Met ingang van 1 januari 2014 gaat de leeftijdsgrens voor alcohol omhoog van 16 naar 18 jaar. Vanaf dat moment mogen jongeren tot 18 jaar geen alcohol meer kopen, gebruiken of bij zich hebben. Deze wijziging van de Drank- en Horecawet is in oktober 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. Voor evenementen heeft het de nodige gevolgen.

Het toezicht op de Drank- en Horecawet ligt bij de gemeenten. De verwachting is dat zij actief en streng zullen gaan handhaven, niet alleen bij horeca, supermarkten en in de publieke ruimte maar ook bij evenementen. De organisator van een evenement is verantwoordelijk voor de verstrekking van alcohol en derhalve strafbaar bij overtreding. De jongere zelf is ook strafbaar, deze kan een boete opgelegd krijgen.

Standpunt VVEM
De VVEM beseft terdege dat alcohol schade kan toebrengen aan mensen, zeker ook aan jonge mensen. Als vereniging zijn we daarom ook gesprekspartner van onder andere het Trimbos Instituut en het CCV op het gebied van drank en drugs. We onderschrijven in zijn algemeenheid de verhoging van de leeftijdsgrens. Tegelijk signaleren we dat dit evenementen voor problemen kan plaatsen die zij niet alleen en niet zonder kosten kunnen oplossen. We kunnen en zullen veel aandacht besteden aan de verstrekking van drank, en alcohol niet meer aan jongeren schenken. We kunnen echter, anders dan de wet nu zegt, niet zonder meer verantwoordelijk worden gehouden voor de zogenaamde ‘indirecte verstrekking’, het doorgeven van drank door ouderen aan jongeren. ?

Gevolgen voor evenementen
Wat betekent de nieuwe leeftijdsgrens voor evenementen? Hoe moeten zij met de nieuwe leeftijdsgrens omgaan? Bij de leden van de VVEM is er al veel ervaring met toezicht op alcoholverstrekking. Maar er liggen ook nog genoeg vragen. Hoe gaan evenement en gemeente om met indirecte verstrekking? Welke beproefde manieren zijn er om controle te houden en toezicht uit te oefenen? Welke actie moet je in ieder geval ondernemen?

Informatie en instructie
Het evenement moet in ieder geval een serieuze inspanning leveren om de bezoekers op een duidelijke en goed zichtbare manier te informeren over de leeftijdsgrens, bijvoorbeeld?bij de ticketverkoop, op de website, aan de deur, bij de bar, enzovoort. Daarmee laat je om te beginnen zien dat je je verantwoordelijkheid kent. Ook tijdige instructie van barmedewerkers en security is geboden.

ID checken
Binnen de dancewereld wordt gewerkt met het checken van ID’s aan de deur: onder de 18 mag je er niet in. Voor andere evenementen is dat geen oplossing omdat zij bijvoorbeeld?een bredere?doelgroep hebben (‘van 8 tot 80’) of omdat zij zich juist vooral (maar niet uitsluitend) op de jongere doelgroep richten.

Polsbandjes
Werken met polsbandjes is een mogelijke oplossing. Maar wat werkt het beste? Personen zonder polsbandje weigeren aan de bar? Verschillende kleuren polsbandjes? Bij sommige evenementen doen de bezoekers massaal hun polsbandje af als ze op het terrein zijn, hoe ga je hiermee om?

Indirecte verstrekking
Een jongen van 19 gaat bier halen voor zijn vrienden die nog geen 18 zijn. Een vader haalt een biertje voor zijn zoon van 17. Dit is vanaf 1 januari 2014 verboden. Zowel de indirecte verstrekker als de jongere is in overtreding. De organisator wordt verantwoordelijk gehouden. Maar hoe houd je hier toezicht op? Moet de security deze groepen gaan aanspreken? De toezichthouder van de gemeente zal zich niet snel in de massa begeven om dit te doen, moet het evenement dit wel doen? Welke risico’s brengt dat met zich mee? Welke gevolgen heeft het voor de sfeer van het evenement? Die vragen zijn niet zo gemakkelijk te beantwoorden.

De VVEM zal op korte termijn met de leden nagaan of het zinvol is een werkgroep binnen de vereniging te vormen die zich met de gewijzigde Drank- en Horecawet gaat bezighouden.

Onderwerpen