Tijdens een zeer druk bezochte sessie op Noorderslag werd teruggeblikt op 2013 en voorgaande jaren. Cijfermatig is er steeds meer bekend over de festivals. Er is in 2013 voor het eerst echt onderzoek gedaan naar festivalcijfers, dat verder gaat dan alleen het registreren van bezoekersaantallen.

Onderzoeksbureau Respons gaf bij monde van Suzanne Malenstein een overzicht van festivals in Nederland, de manier waarop ze zijn ingedeeld en de cijfers die daaruit voortkomen.

Arne Dee van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) liet de cijfers van de poppodia zien. Ook noemde hij de uitslagen van een onder zijn leden in januari 2014 gehouden enqu?te om de verwachtingen over 2013 te benoemen.

Ren? Goudriaan van bureau APE verrichtte onderzoek voor het Ministerie van OC&W, waarbij meerjarige tendensen en ontwikkelingen van de verschillende branches in de podiumkunsten naast elkaar gezet zijn.

Willem Westermann van ?de VVEM mocht een en ander analyseren en gaf een eerste reactie op de cijfers. Hij toonde zich verheugd over de betere kwaliteit van de cijfers. De festivals weten zich goed te positioneren. De aantallen festivals en de bijbehorende bezoekersaantallen tonen zich redelijk stabiel. Dat lijkt niet ten koste van poppodia te gaan; volgens Westermann gaat het wet ten koste van de meer traditionele uitgaansvormen als discotheekbezoek. Hij signaleerde nadrukkelijk dat de muziekfestivals en poppodia moeten uitkijken met hun toegangsprijzen. Deze zijn veel sterker gestegen in de afgelopen jaren dan de rest van de economie; de opdrijvende gages voor artiesten lijken hier debet aan. In de cijferonderzoeken wordt duidelijk wat voor belangrijke factor die gages zijn in het geheel van de kosten van een optreden of festival. Over de door Respons genoemde ?bezoekersaantallen benoemde Westermann tenslotte een bekend VVEM-stokpaardje: laten we proberen de cijfers van evenementen met gratis toegang beter in te schatten. Dat komt het geheel van de branchecijfers ten goede.

?

De presentaties zijn hieronder de downloaden:

De presentatie van Respons

De presentatie van de VNPF

De presentatie van APE

?

?

?

Onderwerpen