Start bouw EvenementAssistent mogelijk door financiering van het ministerie van BZK

Ondernemers in de evenementenbranche, verenigingen en gemeenten gaan beter samenwerken bij de aanvraag van evenementenvergunningen, waardoor de regeldruk met 10 tot 15 procent
vermindert. Deze regeldruk vermindering kan onder andere worden bereikt door gebruik te maken van de EvenementAssistent. Deze digitale tool helpt ondernemers eenvoudig en snel bij vergunningaanvragen. De komende maanden zal de Evenementassistent worden gebouwd en gepresenteerd aan gemeenten. Brancheverenigingen en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dit verklaard bij een congres over samenwerking tussen gemeenten en sportorganisaties van de NOC*NSF op vrijdag 15 februari jl.

Sinds de oprichting van het publiekprivaat samenwerkingsverband voor de invoering van de EvenementAssistent in juli 2012 is er gezocht naar kapitaal om de bouw van het instrument mogelijk te maken. Ondanks de financi?le toezeggingen van de brancheorganisaties ontbrak het de Stichting EvenementAssistent aan voldoende startkapitaal. Het ministerie van BZK zag via haar Cluster Regeldruk, in de EvenementAssistent het perfecte middel om de lasten bij het aanvragen voor evenementenvergunningen voor zowel overheden als ondernemers te verminderen.

Gerard Dielissen, algemeen directeur van NOC*NSF: ?Wij zijn heel blij dat het nu echt gaat gebeuren. De EvenementAssistent maak het voor initiatiefnemers van sportevenementen, vaak vrijwilligers, een stuk eenvoudiger en leuker om een evenement te organiseren?.

Ook de Vereniging van Evenementenmakers is enthousiast: ?Omdat je nooit precies weet wie je waar voor moet hebben, kost het ons als organisatoren van grote evenementen onnodig veel tijd en energie om alle vergunningen voor bv. horeca, tribunebouw, muziek of wegafzetting rond te krijgen?, aldus Herald van de Bunt, directeur van Gelredome en bestuurslid van de Stichting EvenementAssistent.
Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort: ?Wij zijn een kleine gemeente, maar met heel veel evenementen, vooral aan het strand natuurlijk. Hulpdiensten moeten soms wel tot vier keer toe om informatie vragen voordat ze kunnen beoordelen of een vergunning wel afgegeven kan worden. Dat behoort straks tot het verleden?. Sportverenigingen, festivals, kermissen en circussen, allemaal zijn ze bij de ontwikkeling van de EvenementAssistent betrokken.

Ondernemers ervaren hoge regeldruk bij de aanvraag van vergunningen voor festivals, circussen,?popconcerten, wielerrondes en andere evenementen. Gemeenten hanteren verschillende procedures en ook de vereisten zijn in veel gemeenten verschillend.

‘Organisatoren en gemeenten hebben gezamenlijk geregeld dat dit eenvoudiger kan, volgens ??n?gestroomlijnd proces voor de aanvraag van alle vergunningen die nodig zijn voor een evenement’, zegt Hans Onno van den Berg, voorzitter van de stichting EvenementAssistent.
Het prototype EvenementAssistent is eerder getest door 33 organisatoren en 23 gemeenten.

De nieuwe aanpak vermindert niet alleen de administratieve lasten. De Veiligheidsregio Haaglanden is betrokken geweest bij de ontwikkeling en stelt dat de EvenementAssistent ‘kan bijdragen aan de veiligheid rondom evenementen’. Het systeem ondersteunt een betere samenwerking tussen gemeenten, toezichthouders, hulpverlening en organisatoren van evenementen. De EvenementAssistent past binnen de aanpak van de Handreiking Evenementenveiligheid, die in het voorjaar aan alle gemeenten is aangeboden om de veiligheid rond evenementen te verbeteren.

De bouw van de EvenementAssistent valt samen met de invoering van het?Ondernemingsdossier in de evenementenbranche. De sector zal daarbij samenwerken met de branches waar het Ondernemingsdossier reeds wordt ingevoerd. Met het Ondernemingsdossier kunnen ondernemers snel en eenvoudig voldoen aan wetten en regels.

Naar verwachting van de initiatiefnemers kunnen in het najaar 2013 de eerste evenementenvergunningen via de EvenementAssistent worden aangevraagd.

Onderwerpen