2 april 2004 Grote tenten als circustenten zijn bij uitstek verplaatsbare constructies en worden daarom in vele gemeenten opgezet. Uiteraard is het van belang dat de brandveiligheid gewaarborgd wordt. Tenteigenaren en lokale brandweer kunnen het niet altijd eens worden, omdat een aantal nationale normen niet internationaal op elkaar aansluiten.

Sommige regionale brandweerkorpsen zijn van mening dat bij tenten de rookontwikkeling geen grote rol speelt voor de veiligheid en accepteren de tenten. Andere accepteren dit niet. Deze situatie levert veel onduidelijkheid op voor de tenteigenaars en circusondernemingen aan de ene kant en de brandweer en gemeente aan de andere kant.

In een poging om dit probleem op te lossen hebben NEN, de vereniging van Tentenverhuurbedrijven TVD, de Vereniging van Nederlandse Circus Ondernemeningen VNCO in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en het Landelijk Platform Brandpreventie LNB het initiatief genomen om een Nederlandse Praktijkrichtlijn \”Brandveiligheid van tenten\” te ontwikkelen. Deze NPR zal de gemeente en brandweer een handvat bieden bij het beoordelen van de brandveiligheid van een tent en zal eisen stellen aan de tentenverhuurder die deze ook redelijkerwijs kan nakomen. Dit zal voor tentgebruikers, Bouw- en Woningtoezicht en de brandweer een overzichtelijkere situatie opleveren.

Momenteel wordt gesleuteld aan het startdocument voor de normcommissie in oprichting en wordt de scope van de NPR bepaald. Waarschijnlijk wordt behalve de brandveiligheid van tenten ook de inrichting van het feestterrein onderwerp van de NPR. Een verslag van een recent gehouden enquê´¥ onder Nederlandse gemeenten is te vinden op de website www.nen.nl, onder het thema Bouw.

Meer informatie is te krijgen bij ir. Gisela van Blokland. Telefoon: (015) 2 690 411, e-mail: gisela.vanblokland@nen.nl .

Onderwerpen