De bezoekersaantallen bij de poppodia in Nederland waren in 2012 vrijwel gelijk aan het jaar ervoor, ondanks dat er minder concerten per poppodium werden georganiseerd. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en ?Festivals (VNPF).

De bezoekersaantallen (ruim 3,3 miljoen bezoeken) bleven op peil, doordat gemiddeld meer bezoekers per concert werden getrokken. ?De Nederlandse poppodia hebben sinds begin 2008 te kampen met teruglopende publieksinkomsten, terwijl artiestengages, werkgeverslasten en huisvestingskosten blijven stijgen?, schrijft de VNPF. Volgens de brancheorganisatie is de stijging van entreeprijzen groter dan bij andere vrijetijdsbestedingen, waardoor de concurrentiepositie van poppodia op de vrijetijdsmarkt niet beter wordt. Niettemin kijken de poppodia terug op een klein gezamenlijk positief resultaat in 2012. ?Het merendeel van de organisaties speelt tijdig in op teruglopende publieksinkomsten en blijft binnen de financi?le kaders. De podia worden gedwongen risico?s te mijden in de programmering, minder en goedkoper te programmeren, meer inkomsten uit besloten verhuur te realiseren, te reorganiseren en te besparen op vast personeel.?

De VNPF maakt zich wel zorgen, want hoewel de door de sector genomen maatregelen op korte termijn tot resultaat hebben geleid, zal dit volgens de organisatie de kansen voor nieuw talent en artistiek innovatieve programmering in de weg zitten. ?Op de lange termijn is dit schadelijk voor de positie van de poppodia als belangrijke deelsector van de podiumkunsten.?

Het rapport van de VNPF is hier?te downloaden.

Onderwerpen