Bedrijven hoeven vanaf 1 januari 2008 in veel minder gevallen een milieuvergunning aan te vragen of een onderzoek te doen. Minister Jacqueline Cramer (VROM) Milieu heeft in het Activiteitenbesluit een flink aantal bestaande algemene milieuregels samengevoegd, geharmoniseerd, opgeschoond en geactualiseerd. Met deze maatregel stijgt het aantal bedrijven dat geen vergunning hoeft aan te vragen van 283.000 naar 320.000. Het Activiteitenbesluit leidt bovendien tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven van 215 miljoen euro per jaar, aldus de minister.

Een van de sectoren die met lastenverlichting te maken krijgen is de metaal. Een groot aantal metaalbedrijven hoeft niet langer een milieuvergunning aan te vragen voor het maken van metalen meubelen. Dat valt voortaan onder de algemene regels. Ook is er voor 95 procent van de mkb-bedrijven geen onderzoeksverplichting meer voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Onderwerpen