De minister van VWS heeft de Federatie van Podiumverenigingen (VNP en VSCD) per brief laten weten in te stemmen met het voorgestelde stappenplan over zelfregulering ten aanzien van roken in de podiumkunstensector. De afspraken die de minister heeft gemaakt met Koninklijke Horeca Nederland voor de sectoren caf?s en discotheken zijn van toepassing verklaard op de podia die lid zijn van een bij de Federatie van Podiumverenigingen aangesloten branchevereniging.

In het Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek is ook een uitzondering opgenomen voor de voor publiek bestemde horecadelen van de podia. Tevens geeft de minister aan dat roken op het podium door artiesten toegestaan is, of dit nu is vanwege het stuk dat zij spelen of vanwege hun eigen behoefte. Voor de voor publiek bestemde horecadelen van de podia die reeds onder de werking van het Beperkingenbesluit vallen (gemeentelijke- en welzijnspodia) heeft de minister besloten de Voedsel en Warenautoriteit te instrueren om gedurende het overbruggingsjaar 2005 geen boetes uit te delen. Deze podia wordt hiermee de gelegenheid geboden om de juiste voorzieningen te treffen zodat het Beperkingenbesluit per 2006 correct wordt nageleefd.

Bron: VSCD

Onderwerpen