Concertorganisator Mojo heeft plannen gepresenteerd om te komen tot een nationaal evenemententerrein, waar popfestivals, grote concerten en andere culturele manifestaties gehouden kunnen worden. John Mulder, directeur van Mojo wijst als meest waarschijnlijke locatie het terrein in Biddinghuizen aan. Daar wordt jaarlijks al het pop- en theaterfestival Lowlands gehouden.

Mojo is in onderhandeling met het Ministerie van OC&W, dat in april de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek zal presenteren. Ook is er overleg met het amusementspark Sixflags, dat eigenaar is van het Lowlands-terrein en met de gemeente Dronten, waarvan Biddinghuizen deel uit maakt.

Het voordeel van een centrale locatie is volgens Mojo dat de organisatiekosten kunnen dalen, omdat de infrastructuur permanent aanwezig is en niet per evenement opnieuw hoeft te worden aangelegd. Ook kunnen er op deze manier betere voorzieningen voor het publiek worden getroffen. Een ander pluspunt is dat het terrein door landschapsarchitecten ideaal kan worden ingericht. ‘Door bijvoorbeeld hellende velden te ontwerpen krijgt men betere zichtlijnen’, aldus Mojo-directeur Mulder.

Mojo gaat uit van twee tot drie popfestivals per jaar om overlast voor omwonenden te beperken. Ook het aantal megaconcerten zal beperkt blijven tot vier of vijf per jaar.

Onderwerpen