De Vlaamse muzieksector ondertekent, samen met de Waalse collega?s, een charter voor beperking van de gehoorschade op haar concerten. Met het ondertekenen van het charter verbinden festival- en concertorganisatoren zich tot een realistische regelgeving omtrent het maximaal toegelaten geluidsniveau tijdens optredens en party?s.

Het is de eerste keer dat dergelijk initiatief wordt ondernomen, aldus een persbericht van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV).

De belangrijkste maatregel is het vastleggen van de maximale geluidsdrempel op 103 decibel, gemeten over 15 minuten aan de mengtafel, tijdens concerten en party?s. Hiermee treedt Vlaanderen in de voetsporen van Nederland, Denemarken en andere landen binnen de EU waar deze standaard al enige tijd geldt.

Er werden ook enkele flankerende maatregelen opgenomen in het charter, waaronder het voorzien van oordoppen en chill-outrooms, die iedereen in de mate van het mogelijke zal toepassen.

Al 140 mensen uit de muziekindustrie hebben het charter ondertekend, onder anderen Chokri Mahassine (Rimpelrock & Pukkelpop), Dany Gryson (Cactusfestival), Dries Sel (Vorst Nationaal), Erik Costeur (Pol? Pol? Festivals) en Herman Schueremans (CEO Live Nation Festivals NV en Live Nation Belgium bvba).

?

?

Onderwerpen