De plannen voor de bouw van een nieuwe concerthal in Amsterdam Zuidoost zijn komen te vervallen. Dat maakte de gemeente Amsterdam bekend. De gemeente kiest voor de bouw van een Sport Dome in Amsterdam-Noord.
Dit voorjaar werden kort na elkaar de plannen voor twee prestigieuze projecten gepresenteerd. Bij de ArenA in Amsterdam Zuidoost zou in 2007 de \’Music Dome\’ moeten verrijzen, een overdekte concertruimte voor 12.000 tot 15.000 bezoekers. In Amsterdam-Noord zou in 2006 de \’Sport Dome\’ moeten komen, een overdekt indoorstadion met een capaciteit van 15.000 toeschouwers.

Al snel bleek dat de gemeente twijfelde of er wel twee van dergelijke grote accomodaties voor sport- en cultuurevenementen moesten komen. Bij de keuze tussen de twee domes heeft Amsterdam gekeken naar de financiële onderbouwing van de plannen, de ruimtelijke situatie ter plekke, bestuurlijke afspraken en verkeers- en veiligheidsaspecten.

De gemeente heeft de iniatiefnemers van de Sport Dome gevraagd uiterlijk binnen een jaar een sluitend ondernemingsplan voor te leggen. Ook heeft het college besloten nu en in de toekomst geen geld te investeren in het indoorsportcentrum. Ontwerp, bouw, financiering en exploitatie komen in handen van een private partij.

[bron: ANP]

Onderwerpen