In opdracht van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) heeft ZKA Consultants & Planners uit Breda een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van ??n of meer nationale evenemententerreinen. Gerben Baaij van NBTC: ?De conclusie is duidelijk. Vanuit de markt gezien is er potentie en behoefte aan ??n of meer nationale evenemententerreinen. Het is mogelijk zo?n terrein te realiseren en te exploiteren. Dat zou bovendien een enorme stimulans voor het toerisme en de evenementenbranche betekenen. Maar op het gebied van veiligheid en milieu dienen er nog wel een aantal problemen te worden opgelost.?

Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de noodzaak voor het realiseren van een NET bestaat en dat de realisatie van ??n of meer NET?s haalbaar is. Het onderzoek geeft aan aan welke randvoorwaarden en eisen daarbij moet worden voldaan.

De voorkeur gaat op basis van het haalbaarheidsonderzoek uit naar een model met twee nationale evenemententerreinen, mogelijk aangevuld door aanvullende regionale terreinen nabij grote steden/stedelijke regio?s. Elk nationaal evenemententerrein (NET) moet wel de garantie hebben dat er per jaar tenminste vier meerdaagse festivals met zo?n 50.000 bezoekers en zes eendaagse festivals met gemiddeld 40.000 bezoekers kunnen plaatsvinden. In het onderzoek, dat financieel mede mogelijk is gemaakt door het ministerie van OC&W, zijn vijf potenti?le locaties ge?dentificeerd.
?De evenementensector in Nederland is van hoog niveau?, stelt Baaij. ?Er is een enorme groeipotentie, al maken we nu door de economie even pas op de plaats. Maar voor een verdere ontwikkeling van kwaliteit ?n kwantiteit zijn de huidige, vaak tijdelijke voorzieningen niet voldoende. Zeker als we ook de internationale potentie willen benutten zijn ??n of twee permanente nationale evenemententerreinen een noodzaak.?
INVESTERING, EXPLOITATIE EN ECONOMISCHE EFFECTEN
In het haalbaarheidsonderzoek zijn de noodzakelijke investeringen en exploitatie op basis van een programma van eisen en de marktmogelijkheden doorgerekend. Ook is naar mogelijke exploitatiemodellen gekeken. De noodzakelijke investering voor een nationaal evenemententerrein ligt tussen de ? 53 en 63 miljoen Euro. De omzet ligt, wanneer het NET volledig functioneert rond de ? 60 miljoen per jaar. Ook de werkgelegenheidseffecten zijn aanzienlijk: 850 FTE. Daarbij gaat het om 625 directe arbeidsplaatsen en nog eens zo?n 230 indirecte, in de omgeving, bij toeleveranciers.

MOGELIJKE LOCATIES
Een locatie voor een nationaal evenemententerrein moet aan nogal wat eisen voldoen. Het moet een permanente bestemming hebben, zal circa 180 hectare groot moeten zijn en gelegen moeten zijn in een landelijk ambiance. Daarnaast zal het terrein geschikt moeten zijn of gemaakt moeten worden voor zowel eendaagse evenementen als meerdaagse festivals (inclusief overnachtingen) van uiteenlopende aard en verschillen in intensiteit en bezoekersstromen. Dit vergt een effici?nte en flexibele terreininrichting, infrastructuur en ontsluiting, maar ook een goede inpassing in en logistieke afstemming met de omgeving met het oog op vervoer, afval, geluid, licht en veiligheid.
Baaij: ?Er wordt nogal wat zo?n locatie gevraagd. Toch blijkt uit een voorlopige verkenning voldoende belangstelling bij private en publieke partijen. En er zijn voldoende kansrijke locaties ge?dentificeerd.?
Als kansrijke locaties komen uit het onderzoek Spaarnwoude in Velsen, het Six Flags/Jamboree-terrein in Dronten, het TT-circuit in Assen, Vliegveld Teuge in Voorst/Apeldoorn en Landgoed de Gulbergen in Nuenen naar voren. Misschien zijn er bovendien nog potenti?le locaties niet naar boven gekomen. De huidige functie, inrichting en gebruik van de genoemde locaties voor evenementen lopen nu sterk uiteen. Maar duidelijk is in elk geval dat er serieuze kandidaten zijn. ?

DE ROL VAN OVERHEDEN
Met het oog op met name vergunningen, infrastructuur en veiligheid zal de daadwerkelijke realisatie in een nauw samenspel tussen de sector en lokale, regionale en provinciale overheden gestalte moeten krijgen. Mogelijk vergt een aantal elementen speciale maatregelen of een speciale positie op nationaal niveau. Het bijzondere karakter van een NET vergen een goede verankering van de milieuaspecten en het veiligheidsvraagstuk op nationaal niveau, concludeert het onderzoek.
Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken laat weten blij te zijn met het haalbaarheidsonderzoek. ?Het is belangrijk dat de potentie en de voor- en nadelen helder op een rij zijn gezet?, zegt ze. ?Er wordt al veel langer over dit onderwerp gepraat, zonder dat dit tot concrete actie heeft geleid. Als ??n of meer Nationale Evenemententerreinen bijdragen aan de groei van toerisme, dan ben ik er vanzelfsprekend een voorstander van dat ze ook worden gerealiseerd. Toerisme en evenementen hebben voor onze economie een belangrijke groeipotentie.?
Ook over de rol van haar eigen ministerie is van Gennip duidelijk. ?Het initiatief voor een nationaal evenemententerrein moet door de markt genomen worden. Daar ligt ook de verantwoordelijkheid voor de investeringen en de exploitatie. Maar als er concrete initiatieven zijn waarbij regelgeving in de weg zit, wil mijn departement graag helpen om te kijken hoe we daar samen met andere betrokken ministeries oplossingen voor kunnen vinden.?

VAN IDEE NAAR REALISATIE
Tot slot nogmaals Gerben Baaij: ?Ik ben ervan overtuigd dat er marktpartijen staan te trappelen om ??n of twee nationale evenemententerreinen te realiseren, op voorwaarde dat er in samenwerking met rijksoverheid en andere overheden voor problemen op het gebied van veiligheid en milieu goede oplossingen gevonden worden. NBTC hoopt van harte dat het idee van een nationaal evenemententerrein nu ook werkelijkheid wordt. Dat zou een enorme impuls voor de evenementenbranche en voor het toerisme betekenen.?

Onderwerpen