En er zullen alleen maar meer evenementen niet doorgaan als het aan de politie ligt. ?Gemeenten moeten vaker de keuze maken: steek ik meer tijd in de aanpak van overvallen, in het terugdringen van overlast op straat, of in evenement X of Y??, zegt Jelle Egas, woordvoerder van de Raad van Hoofdcommissarissen.

?Gemeenten gaan vaker nee zeggen tegen evenementen?, denkt ook Gerrit van de Kamp, voorzitter van politievakbond ACP.

?

Egas: ?Het aantal evenementen in ons land neemt alleen maar toe. Maar we willen tegelijkertijd ook risico?s zoveel mogelijk vermijden. Wij pleiten daarom voor meer scherpte bij het verlenen van vergunningen.?

De gemeente Den Haag: ?Wat betreft de veiligheid van evenementen kijken we steeds meer naar de organisatoren zelf. Den Haag zet de schaarse politiecapaciteit liever in waar het echt nodig is: op straat, in de wijken.?

Veiligheidseisen

Maar ook nu al hebben organisatoren het moeilijk. ?Er is zoveel nieuwe regelgeving dat het de laatste tijd heel moeilijk is om grote evenementen te organiseren?, zegt Theo Andela, die veel contact heeft met organisatoren van evenementen en eigenaar is van Evenementen.nl, een website die evenementen ?verzamelt?.

Na de nieuwjaarsfeesten en bevrijdingsfestivals is het drukke zomerfestivalseizoen de derde feestperiode na het incident op het dansfeest bij Hoek van Holland, waarbij gemeenten strenger zijn met veiligheidseisen, het geven van vergunningen. Ook het drama op Koninginnedag in 2009 heeft gemeenten in heel Nederland voorzichtiger gemaakt. Met Nieuwjaar werden onder meer in Utrecht, Den Haag en Rotterdam nieuwjaarsfeesten afgelast. Bevrijdingsfestivals in Nederland gingen wel door, maar daar werden veiligheidseisen opgeschroefd en er werden soms minder bezoekers toegelaten.

?

?

Dat gemeenten voorzichtiger zijn geworden met het geven van vergunningen voor evenementen en feesten blijkt ook uit het gegeven dat ze vaker van de politie vooraf een risicoanalyse willen. Dat zegt voorzitter van de politievakbond Van de Kamp. De stijging van aanvragen is zelfs zo sterk dat de politie er volgens hem capaciteitsproblemen door heeft gekregen. Een risicoanalyse is doorslaggevend voor een gemeente om te besluiten of een festival wel of geen vergunning krijgt. Of onder welke voorwaarden een feest door kan gaan. Als de organisatie zelf niet genoeg beveiliging inhuurt, of zorgt voor hekken en andere maatregelen, dan kan een feest bijvoorbeeld niet door gaan. Organisatoren haken dan soms zelf af, omdat de kosten van beveiliging te hoog worden. ?We kunnen niet meer aan de regels voldoen zonder grote financi?le en organisatorische risico?s te lopen?, zegt de Stichting Triathlon Bodegraven, die na dertig jaar stopt met het organiseren van triathlons.

Rotterdam heeft begin dit jaar, naar aanleiding van de rellen bij Hoek van Holland en het geweld rond het bevrijdingsfestival 2009, de eisen voor vergunningen verscherpt: gemeentelijk beleid. In andere steden zijn het meestal ad-hocbeslissingen om strenger te zijn bij het verlenen van vergunningen.

Vooral dancefeesten moeten in Rotterdam aan strenge eisen voldoen. Maar ook andere evenementen kunnen van de agenda vallen. ?We kiezen daarbij voor evenementen die onderscheidend zijn. Een voorbeeld hiervan is het vertrek van de Tour de France?, zei Rotterdams wethouder Hans Vervat (economie). Dat betekent dat minder prominente evenementen soms geen vergunning krijgen: te weinig politie beschikbaar. Dat was ook het geval in Tiel, waar de politie deze zomer nodig is voor andere grote evenementen. ?Het concert van Frans Duijts kan niet doorgaan, omdat er onvoldoende politie beschikbaar is?, zegt de gemeente. Twee weken na zijn optreden is er politie nodig voor het fruitcorso en popfestival Appelpop. En daarvoor heeft de politie moeten helpen bij de Nijmeegse vierdaagse. ?De politie moet ook een keer op vakantie.?

Gesubsidieerd

Volgens Rotterdamse feestorganisator Aziz Yagoub is door de strengere regels het hele uitgaansklimaat in de tweede stad van Nederland lamgeslagen. Zeker partijen die zonder subsidie van de gemeente iets organiseren, hebben het moeilijk volgens hem. Niet-gesubsidieerde evenementen worden juist afgelast. Yagoub: ?Het gemeentebestuur probeert greep te hebben op alles wat er in de stad te doen valt.?

Wat minder feestjes, ook in de rest van Nederland, als het aan Gerrit van de Kamp ligt zou het geen kwaad kunnen. ?Het lijkt of Nederland permanent aan het feestvieren is. De lijst met feesten is erg lang. Er moeten keuzes worden gemaakt.?

Artikel uit De Pers, 20 mei 2010. ? De Pers.

Onderwerpen