Delft – NEN, het centrum van normalisatie, heeft het ontwerp gepubliceerd van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8020-14 Evenementen – Hijs- en heftechniek – Onderhoud en inspectie. Tot 1 juli 2008 kan commentaar op dit ontwerp worden ingediend. Het ontwerp is mede tot stand gekomen door de inzet van de werkgroep met onder andere VVEM-leden.

In de evenementensector wordt gebruikt gemaakt van een grote diversiteit aan hijs- en hefmiddelen. Naast het selecteren van het juiste middel en het op juiste wijze gebruiken, is het van het groot belang dat tijdig onderhoud wordt gepleegd en inspecties worden verricht om te zorgen dat de hijs- en hefmiddelen  in veilige staat blijven. Dit is de verantwoordelijkheid van de eigenaar/de werkgever.

In de NPR zijn vijf acties onderscheiden voor het in veilige staat houden: controle voor eerste ingebruikname, controle voor elk gebruik, inspectie, keuring en onderhoud. Om aan te geven welke acties van toepassing zijn op welk hijs- of hefmiddel, is onderscheid gemaakt tussen hijswerktuigen (zoals takels en trekken), hefwerktuigen (zoals een groundsupports of opwindstatieven), hijsgereedschappen (zoals staalkabelstroppen en hijsbanden) en truss. Voor elk van deze acties wordt aangegeven wie dit behoort uit te voeren, wanneer, en welke documentatie moet worden bijgehouden.

Commentaar op het NPR-ontwerp kan tot 1 juli 2008 worden ingediend bij NEN.

Informatie en bestellingen
Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op de NEN-website: www.nen.nl of neem contact op met NEN-Klantenservice, telefoon: (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: logistiek@nen.nl

Onderwerpen