De VVEM zit in de normcommissie evenementen bij het NEN. Bij dat NEN worden normen gemaakt. Samen met de leden van de TVD (Tenten Verhuur Divisie) is de norm NEN 8020-41 gemaakt. Deze norm is van toepassing op de (brand)veiligheid van tenten met een oppervlakte van meer dan 25 m2, die geen bouwwerk zijn in de zin van het Bouwbesluit. In deze norm staan allerlei praktische zaken die te maken hebben met het veilig neerzetten en gebruiken van tenten. Diverse onderdelen van deze norm zullen gebruikt worden voor de nieuwe wetgeving, die in 2014 ingaat, en die de ‘algemene maatregel van bestuur brandveilig gebruik overige plaatsen’ zal heten. Zie daarvoor ook het betreffende project.
De norm 8020-41 kunt u kopen bij het NEN via www.nen.nl

Onderwerpen