Duurzaamheid bij evenementen is een populair thema. Tegelijkertijd vindt de VVEM dat het gaat om gewoon je werk goed doen. Bij alle handelingen, werkzaamheden, inhuur en verhuur speelt het onderwerp duurzaamheid. Bij goed ondernemerschap wordt aandacht voor de omgeving, voor het milieu voor de mensen en voor de aarde waar wij op functioneren.

De leden van de VVEM zijn in hun ondernemerschap bewust van duurzaamheid. Duurzaamheid wordt daar meestal breder uitgelegd: het gaat ook om MVO, het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar duurzaamheid een onderdeel van is. De bedrijven zijn vaak bezig met het verbeteren van hun processen en materialen, waarbij de manier van verpakking, de manier van gebruik, de restwaarde en het mogelijke afval meespelen. Sommige leden?organiseren activiteiten om de duurzaamheid van hun evenement te tonen; heel vaak worden op de eigen evenementen duurzame oplossingen getoond.

De VVEM probeert duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen handen en voeten te geven.? Door?goede oplossingen te kiezen die ook handig en werkbaar zijn, kunnen goede stappen gezet worden. Door aan andere leden en derden te vertellen hoe dit gebeurt, wordt de goede boodschap verspreid.

De VVEM is als vereniging partner van MVO Nederland.

?

?

?

?

Onderwerpen