De VVEM werkt aan normalisatie voor evenementen. Dit betekent dat samen wordt nagedacht over regelgeving, die niet in wetten terechtkomt. Met normen kan je regels opschrijven waar je je samen met bepaalde partijen aan wil houden.

We doen dat door actief te zijn in de Normcommissie Evenementen bij het NEN. De normcommissie heeft?werkgroepen voor een aantal specifieke onderwerpen, zoals hijs- en heftechniek,? elektriciteit bij evenementen, podiumbouw en evenementenbeveiliging.

Een aantal onderwerpen heeft inmiddels een eigen norm gekregen.?Let op: soms zijn dit internationale normen. De normen die met 8020 beginnen, zijn mede onder onze verantwoordelijkheid tot stand gekomen.

?

NPR 8020-10:2004?

Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidsfactoren

NPR 8020-11:2005?

Evenementen – Hijs- en heftechniek – Met de hand aangedreven personen-vliegsystemen

NPR 8020-13:2010

Evenementen – Hijs- en heftechniek – Riggingplan (‘rigging plot’)

NPR 8020-14:2008?

Evenementen – Hijs- en heftechniek – Onderhoud en inspectie

NPR 8020-15:2011

Evenementen – Hijs- en heftechniek – Veiligheidskabels voor lasten bevestigd aan lastdragers

NEN 8020-20:2011

Evenementen – Elektrische installaties

NTA 8020-30:2004

Evenementenbeveiliging en publieksbeveiligingsdiensten

NEN 8020-41:2012

(Brand)veiligheid van tenten

NPR 8020-51:2012?

Evenementen – Podiumconstructies – Belastingen en constructieve uitgangspunten

NEN-EN 13782:2005

Tijdelijke constructies – Tenten – Veiligheid

NEN-EN 15772:2012

Tapijten – Minimum eisen voor naaldvilt vloerbedekking voor ??nmalig gebruik bij evenementen van beperkte duur

CWA 15902-1:2008

Hijs- en hefmiddelen en lastdragende uitrusting voor tonelen en andere productiegebieden binnen de evenementenindustrie – Deel 1: Algemene eisen ( exclusief aluminium en stalen trusses en towers)?

CWA 15902-2:2008

Hijs- en hefmiddelen en lastdragende uitrusting voor tonelen en andere productiegebieden binnen de evenementenindustrie – Deel 2: Specificaties voor ontwerp, vervaardiging en voor gebruik van aluminium en stalen trusses en towers

ISO 20121:2012

Duurzame evenementen – Managementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik

NEN-ISO 25639-1:2008

Tentoonstellingen, beurzen en conferenties;Deel 1: Woordenlijst

NEN-ISO 25639-2:2008

Terminologie op het gebied van beurzen en tentoonstelling – Deel 2: Meetprocedures voor statische doeleinden

?

Onderwerpen