In februari wordt het convenant “Preventie gehoorschade muzieksector” ondertekend door de VVEM, de VNPF en staatssecretaris Van Rijn namens het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Die verwachting spraken Willem Westermann (VVEM) en Berend Schans (VNPF) uit tijdens de vakbeurs CUE en Eurosonic/Noorderslag in januari. Willem Westermann: “Voor de popindustrie is dit onderwerp van vitaal belang. Het gaat er nu om dat de hele keten van organisatoren, locaties en technische leveranciers ervoor zorgt dat dit aangepakt wordt. Dit is een kans voor de branche om de geluidsnormen in eigen hand te houden, het alternatief is dat we over een aantal jaren wetgeving opgelegd krijgen.”

Het nieuwe convenant is het vervolg op de afspraken die eerder in 2011 werden gemaakt tussen VVEM, VNPF en de Nationale Hoorstichting. Dat convenant liep vorig jaar af. Nadat in september 2013 de gesprekken over vernieuwing van het convenant waren gestart, is de Nationale Hoorstichting afgehaakt en is het ministerie van VWS aangeschoven als convenantspartner. Dit onderstreept nog eens het belang ervan. De looptijd wordt twee jaar, daarna zal opnieuw ge?valueerd worden.

Belangrijk voor de muzieksector is dat de geluidslimiet gehandhaafd blijft op 103 dB(A), gemiddeld over 15 minuten. De grootste verandering is dat er meer differentiatie komt. Zo zullen evenementen voor kinderen te maken krijgen met strengere eisen. Ook de eisen aan geluidsmetingen, registratie van metingen en het aanbieden van gehoorbescherming worden aangescherpt.? Meer details volgen na ondertekening van het convenant.

Onderwerpen