In het rapport wordt het belang van publieksmetingen voor alle bij evenementen betrokken partijen naar voren gebracht en worden de mogelijkheden die meetgegevens bieden behandeld. Verder worden de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van meetsystemen op verschillende evenementen uiteengezet. Het inzicht in de kosten van meetsystemen gecombineerd met de bereidheid tot financi?le besteding binnen de sector geven inzicht in de financi?le haalbaarheid van publieksmetingen.

Afsluitend wordt er een antwoord gegeven op de vraag welke methode, of combinatie van methoden, voor publieksmetingen het meest geschikt is om uit te voeren op grootschalige gratis toegankelijke publieksevenementen.

Joeri Hessels zal, namens Respons, op donderdag 17 november tussen 11:45 en 12:45 op Festivak een presentatie geven over de stand van zaken van publieksmetingen in Nederland. Hier zal hij zijn bevindingen met betrekking tot het belang van publieksmetingen en de mogelijkheden die meetgegevens bieden, presenteren en enkele meetmethoden toelichten.

Het rapport ?Van Schatten Naar Meten? zal tijdens Festivak ter inzage beschikbaar en tevens te bestellen zijn. Ook is het rapport vanaf dan te verkrijgen in de webshop van Respons.