Door Leon Vincken (VBE)

In het begrotingsakkoord hebben coalitiepartijen met drie oppositiepartijen afgesproken nog eerder dan de bedoeling was flexwerkers de mogelijkheid te geven een vast contract te krijgen. De VBE vindt dit een slechte zaak en vreest dat de afspraken ten koste gaan van de veiligheid van evenementen als dance party, concert of stadsfeest. Inmiddels berichten media over ontslagen in de beveiligingsbranche.

In de branche (3000 werknemers) werkt ruim 90% van de werknemers met onbeperkte oproepmogelijkheid zonder dat daaruit een vast dienstverband vloeit. Werkgevers en vakbonden hebben dit mogelijk gemaakt door hierover in de CAO afspraken te maken. Met de nieuwe flexwet (per 1 juli 2014) is dat niet langer meer mogelijk. De continu?teit van veiligheid tijdens evenementen komt hiermee volgens de VBE in gevaar. Het aanbod van beveiligingswerkzaamheden voor evenementen kent een sterk wisselend karakter. Het is niet alleen seizoensgebonden maar ook door scherpe concurrentie, wisselt meer dan eens het bedrijf dat de beveiliging van een bepaald evenement mag uitvoeren. De werkzaamheden kennen hierdoor grote pieken en dalen. Voor een bedrijf is het dan onverantwoord om vast personeel op de loonlijst te hebben. Dit terwijl er toch sterke behoefte is om met hetzelfde vertrouwde team beveiligers, bekende medewerkers, te werken. Beveiligers zijn op elkaar ingespeeld, kennen de procedures en weten wat van hen verwacht wordt als bijvoorbeeld een mensenmassa ineens in beweging komt. En dat terwijl dit niet eens hun dagelijks werk is. Het overgrote deel doet evenementenbeveiliging in zijn vrije uren er bij. Gewoon omdat het uitdagend en leuk werk is om bijvoorbeeld tijdens een concert zorg te dragen voor een veilig verloop. Men is in het dagelijkse leven monteur, verpleegkundige of advocaat, of juist werkzaam als objectbeveiliger in de reguliere beveiliging. De meeste evenementenbeveiligers zien elkaar een aantal keren per maand tijdens een evenement.

De huidige constructie werkt al vele jaren heel goed. Over de CAO en arbeidsomstandigheden zijn de werknemers tevreden. Er is weinig vraag naar extra uren werk door werknemers of behoefte aan vaste of parttime dienstverbanden. Juist de werkvloer wil flexibiliteit. Nu de flexwet verandert is het huidige oproepcontract niet langer meer een optie. Dit betekent voor onze branche dat na maximaal zes evenementen ontslag volgt voor zes maanden. Een evenementenbeveiligingsbedrijf kan zich geen groot vast personeelsbestand permitteren. Onbekend is ieder seizoen weer hoeveel werk er wordt binnengehaald. Veel beveiligers zullen daardoor op drift raken en van bedrijf naar bedrijf hoppen of de branche de rug toekeren. Investeren in werknemers die maar kort blijven is niet rendabel. Dat hiermee de kwaliteit van een veilig evenement in de knel komt is helder. Het wordt onveiliger omdat werknemers te kort met elkaar samen werken. Voor je goed en wel bent ingewerkt of op elkaar ingespeeld, word je op basis van de nieuwe flexwet ontslagen.

De eerdere afspraken in het sociaal akkoord van kabinet, vakbonden en werkgevers worden nu versneld uitgevoerd zo blijkt uit het begrotingsakkoord. Om dit rigoureus zonder uitzonderingen voor alle branches toe te passen is ondoordacht en vraagt bij het komende wetstraject serieuze aandacht. Maatwerk per branche is noodzaak. Ik doe een beroep op de politiek rekening te houden met de specifieke wensen van de evenementen- en horecabeveiliging.

Onderwerpen