Het wetsvoorstel dat de doorberekening van politiekosten regelt geldt voorlopig alleen voor wedstrijden in het betaald voetbal. Niettemin heeft Binnenlandse Zaken ook ruimte gelaten voor toepassing van de wet op andere grootschalige publieksevenementen, zoals popconcerten, festivals en dancefeesten.

De Vereniging Van EvenementenMakers vreest voor een onwerkbare situatie en adviseert de minister om af te zien van de maatregel. Op 30 augustus gaat de vereniging samen met andere belangengroepen in gesprek met de Tweede Kamer.

"De evenementendie wij organiseren laten zich niet vergelijken met voetbalwedstrijden," verklaart voorzitter Herald van de Bunt. "Er is geen sprake van een stammenstrijd tussen twee rivaliserende groepen supporters die een bedreiging vormt voor de openbare orde. Er is in het Gelredome bijvoorbeeld een concert van Pearl Jam voor 32.000 fans. In het stadion is geen politieman te vinden. Alleen buiten de poorten zijn motoragenten aanwezig die het verkeer in goede banen leiden."

Niettemin ziet Van de Bunt ook een overeenkomst met het betaald voetbal. "Over elk kaartje dat we verkopen wordt BTW afgedragen. En dan zwijg ik nog over de werkgelegenheid die de sector biedt. De overheid profiteert daarvan mee. Daar mag best iets tegenover staan."

Onderwerpen