20 juli 2006 - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) heeft het onderzoek naar Mojo Concerts stopgezet. De NMa begon het onderzoek enkele jaren geleden na signalen uit de markt dat Mojo buitenlandse artiesten zou afschermen voor concurrenten. Hiervoor heeft de NMa echter geen bewijs gevonden. Wel bleken in een aantal contracten tussen Mojo en accommodaties zoals het Gelredome en de Amsterdam Arena exclusiviteitclausules te staan. Die clausules hielden in dat deze accommodaties hun ruimte niet aan concurrenten van Mojo mochten verhuren. Gedurende het onderzoek heeft Mojo de betreffende contracten aangepast. 

Mojo is tevreden met de uitslag. In een reactie zegt directeur Dick van Zuylen: "Wij zijn blij dat na meer dan twee jaar grondig onderzoek naar Mojo de NMa dit dossier sluit zonder verdere actie te ondernemen. Dit besluit bevestigt dat de werkwijze van Mojo in overeenstemming is met het mededingingsrecht. Mojo heeft gedurende het onderzoek alle vertrouwen gehad dat het onderzoek zou leiden tot een positieve uitkomst. We hebben ons echter wel zorgen gemaakt over het negatieve effect dat het onderzoek op haar imago zou kunnen hebben. Wij zijn dan ook blij dat de boodschap die uit het onderzoek naar voren komt, is dat het succes van Mojo niet het gevolg is van mededingingsverstorende activiteiten, maar van haar professionele houding en gevoel en begrip voor de muziekindustrie."  
 
Wat betreft de exclusiviteitclausules met zalen zegt Mojo dat het slechts om vier bepalingen ging en dat geen van deze bepalingen er ooit toe heeft geleid dat een accommodatie een verzoek van een andere concertorganisator heeft moeten afwijzen. 
 
Ook de Ticket Service en TicketBox werden door de NMa onderzocht. In de contracten van deze bedrijven staan voorwaarden die organisatoren van evenementen verbieden om met concurrerende landelijke aanbieders van voorverkoopdiensten te werken. Ticket Service en TicketBox verwijderen deze voorwaarden binnen een jaar uit alle contracten. Zij zullen alleen exclusieve contracten aangaan op uitdrukkelijk verzoek van een klant. Daarnaast heeft Ticket Service een voorwaarde uit contracten verwijderd die afnemers verplichtte om bij verkoop via lokale distributiekanalen (bijvoorbeeld een platenzaak) dezelfde servicekosten te rekenen als Ticketservice. De NMa verwacht dat hierdoor de concurrentie op de hoogte van de servicekosten zal toenemen.  

Onderwerpen