De Federale Ministerraad heeft beslist, op voorstel van Minister Turtelboom, om het noodweer op donderdag 18 augustus te erkennen als ramp.
We zijn als organisatie tevreden dat er nu een offici?le erkenning is dat deze storm uiterst uitzonderlijk was.

Hierdoor kan iedereen, die rechtstreekse materi?le schade heeft geleden, in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Rampenfonds.
Festivaltickets vallen niet onder materi?le schade. Ook voor lichamelijke letsels kan geen beroep gedaan worden op het Rampenfonds.

Deze uitspraak is vooral in het voordeel van de landbouwers en leveranciers die op Pukkelpop materi?le schade hebben geleden.
Voor de meeste festivalgangers zal het moeilijker zijn om het Rampenfonds aan te spreken. Er geldt een franchise van 250 euro en de geleden materi?le schade zal uiterst gedetailleerd moeten worden aangegeven.

Ook houdt deze erkenning in dat de Pukkelpoporganisatie zelf geen beroep kan doen op het Rampenfonds.
Pukkelpop wacht de uitspraak van het Parket af inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid en de uitspraak van de verzekering inzake burgerlijke aansprakelijkheid.
De organisatie krijgt geen compensatie van het Rampenfonds maar is wel tevreden dat een aantal leveranciers een tegemoetkoming kunnen verwachten voor hun geleden schade.

De Pukkelpoporganisatie wacht nog op de uitspraak van de verzekeringen en het Parket alvorens duidelijkheid te kunnen scheppen over een mogelijke editie Pukkelpop 2012 en een eventuele tegemoetkoming naar de Pukkkelpoppers toe.

De organisatie doet zijn best om zo snel mogelijk en uiterlijk op 15 november een uitspraak te doen.

Onderwerpen