De overheid heeft ondernemers slecht geïnformeerd over de zogenoemde eerstedagsmelding die 4 juli is ingegaan, stelt MKB-Nederland. Veel werkgevers blijken niet goed op de hoogte te zijn van de nieuwe verplichting vóór aanvang van het dienstverband een nieuwe werknemer aan te melden bij de Belastingdienst.

Uiterlijk één dag voor de medewerker start moet de werkgever dit doorgeven. Zo niet, dan volgt een forse boete. Uit onderzoek van Deloitte & Touche, in opdracht van MKB-Nederland, komt naar voren dat driekwart van de ondernemers de nieuwe wetgeving niet of niet goed kent. Gebrek aan voorlichting is hiervan de oorzaak.
Staatssecretaris Wijn van financiën bestrijdt dit; hij vindt dat er wel voldoende bekendheid aan de wet is gegeven. Ook het verwijt van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs dat de softwarepakketten voor de elektronische verzending niet gereed zijn, legt de bewindsman naast zich neer. Desondanks heeft hij nu toegezegd de eerste maanden coulant te zijn met het uitdelen van boetes.

MKB-Nederland is in principe voorstander van het uitgangspunt van de wet: het aanpakken van zwart werk en illegale arbeid. Maar de gekozen methodiek is veel te ingewikkeld. Het is voor bedrijven die op het laatste moment iemand willen inhuren, bijvoorbeeld een weekendhulp of een vakantiekracht, maar ook uitzendwerkers, moeilijk die tijdig aan te melden. Vooralsnog lijkt de meldingsplicht vooral extra administratieve rompslomp op te leveren.

Onderwerpen