Branchevereniging V.V.E.M. (Vereniging Van EvenementenMakers) heeft speciaal voor opleidingen een aparte uitgave gemaakt van het Handboek Evenementen Maken. Het is een aangepaste versie van het Handboek dat in mei 2004 is gepresenteerd. Hiermee geeft de VVEM gehoor aan de vraag van diverse opleidingen naar specifiek studiemateriaal op het gebied van veilig en goed evenementen organiseren. Daarnaast raken de studenten bekend met die manier van evenementen maken zoals de VVEM die voor ogen heeft.
De onderwijseditie van het Handboek Evenementen Maken is in een oplage van ruim 400 stuks aangekocht door drie onderwijsinstituten, te weten:

Nationale Hogeschool voor Toerisme en Vrijetijd in Breda.
Fontys Bedrijfshogeschool te Tilburg.
Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht.
Er is gekozen voor een goedkopere uitgave, zodat het boek voor studenten betaalbaar blijft. De uitgave is exclusief aangeboden aan opleidingen en is niet los verkrijgbaar.

Voor het studiejaar 2005-2006 zal een nieuwe uitgave van de onderwijseditie uitkomen. Daarin zal dan ook de laatste stand van zaken zijn verwerkt over de onderwerpen die in het boek aan de orde komen.

Opleidingen die geïnteresseerd zijn in deze onderwijseditie kunnen contact opnemen met het secretariaat van de VVEM via handboek@vvem.nl.

Onderwerpen