• De Rijksoverheid heeft informatie gepubliceerd.
  • De VVEM heeft de brochure Hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer een publicatie van VNO NCW en MKB Nederland, online geplaatst.
  • Het RIVM, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Wereldgezondheidsorganisatie en de KvK hebben Q&A’s gepubliceerd, deels specifiek voor ondernemers.
  • Er is een ‘bestuurlijk afwegingskader evenementen’ gemaakt door de overheid. Daarin is te zien welke afwegingen (kunnen) meewegen bij het al dan niet afgelasten. Goed om je in te verdiepen; weet hoe de overheid naar je kijkt als evenement. En wat je eventueel kan doen om wel door te mogen gaan. Laat zien dat je voorbereid bent op het gesprek met je lokale of regionale overheid. Zie HIER.
  • De WHO heeft al op 14 februari een document (‘interim guidance’) gepubliceerd over het organiseren van evenementen in relatie tot Covid-19. Zie hier: WHO-2019-nCoV-POEmassgathering-2020.1-eng
  • Een overzicht van de WHO voor werkgevers staat hier: WHO employers
  • Diverse internationale verenigingen plaatsen updates over het al dan niet doorgaan van aankomende events en publiceren statements over de impact op de branche.
  • Huisartsinformatie staat hier.
  • Collega-brancheorganisatie CLV-Vecta maakte een infopagina met doorlinks naar achterliggende pagina?s.
  • Collega-brancheorganisatie CLC-Vecta maakte een Nederlandstalige flyer met een overzicht van de preventieve maatregelen.
  • Collega-brancheorganisatie CLC-Vecta maakte ook een statement dat zij publiceerden.