De nieuwe Navigator MVO-richtlijnen.

Samenvatting

Wat moeten ondernemers doen als ze stuiten op kinderarbeid? Of op corruptie, verboden prijsafspraken en milieuvervuiling? Er zijn talloze richtlijnen, codes en keurmerken die daar uitspraken over doen. Maar welke te kiezen? Het overvloedige aanbod maakt het lastig om door de bomen het bos te zien.

De Navigator MVO-richtlijnen helpt ondernemers op een makkelijke manier de keurmerken en richtlijnen te vinden die voor hen relevant zijn. Het is mogelijk te zoeken op sector en op thema. Hoe hoger de gedragscode in de lijst, hoe meer die in lijn is met de OESO-richtlijnen.

Wat doet de (nieuwe) MVO-navigator?

  • Een overzicht van keurmerken en richtlijnen (incl. checklists en managementsystemen) per sector en thema.?
  • Per keurmerk of richtlijn: een korte beschrijving, doelgroep en de wijze van verificatie en controle.
  • Hoe hoger de gedragscode in de lijst, hoe meer die in lijn is met de OESO-richtlijnen.

Wat moeten ondernemers doen als ze stuiten op kinderarbeid? Of op corruptie, verboden prijsafspraken en milieuvervuiling? Er zijn talloze richtlijnen, codes en keurmerken die daar uitspraken over doen, de ene wat dwingender dan de ander. Maar welke te kiezen?

Alleen al voor de textielsector zijn 18 gedragscodes en programma?s voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dat overvloedige aanbod maakt overzicht en keuzes in de aanpak lastig. En hoe weet een ondernemer of de betreffende gedragscodes in overeenstemming zijn met? de internationaal erkende MVO-richtlijnen van de OESO, de ILO en de VN?

De Navigator MVO-richtlijnen schept duidelijkheid. Deze online tool toont ondernemers per sector welke richtlijnen en gedragscodes van toepassing zijn. Wie zijn houten halffabricaten uit Indonesi? haalt, klikt op ?bosbouw en houtbewerking?, wie een camping wil beginnen in Tsjechi? klikt op ?toerisme, recreatie en horeca? en krijgt een lijst met richtlijnen en codes die van toepassing zijn.

Gebruikers kunnen ook selecteren op thema. Daarbij is gewerkt vanuit de OESO-richtlijnen. Welke richtlijnen geven aandacht aan? mededinging, corruptiebestrijding of consumentenbelangen? Per thema komen de relevante codes en standaarden in beeld. Selecteren op sector ?n thema kan ook.

De Navigator is ontwikkeld door het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen (NCP) en MVO Nederland. Derek Wilson, projectmanager bij MVO Nederland: ?De nieuwe Navigator is ontwikkeld samen met de gebruikers. In de eerste versie hadden we al richtlijnen, checklists en managementsystemen verzameld die ondernemers in hun bedrijf kunnen toepassen. Om bedrijven nog beter op weg te helpen met het invoeren van MVO-beleid, hebben we in deze nieuwe versie extra informatie opgenomen. Per gedragscode staat nu aangegeven wat die inhoudt, welke bedrijven meedoen en hoe de controle plaatsvindt. Ook zijn er nieuwe richtlijnen en gedragscodes toegevoegd. En hoe hoger de gedragscode in de lijst, hoe meer deze in lijn is met de OESO-richtlijnen.?

De Navigator wordt elke twee weken nagelopen en aangevuld. Wanneer u iets mist, neem dan contact op met d.wilson@mvonederland.nl.

?

Quotes

Willem Lageweg, MVO Nederland:

?MVO ontwikkelt zich snel en is een dynamisch proces. Dat zie je ook aan de snelle groei van het aantal keurmerken, codes en richtlijnen. Dat is positief, maar tegelijkertijd wordt het voor veel ondernemers steeds lastiger om te bepalen wat voor hen relevant is. MVO Nederland helpt hen met praktische tips en tools. De Navigator MVO-richtlijnen is hier een goed voorbeeld van. De Navigator helpt ondernemers op een makkelijke manier keurmerken en richtlijnen te vinden die voor hen interessant zijn.?

Derek Wilson, MVO Nederland:

?We merken dat veel bedrijven behoefte hebben aan een overzicht van bestaande keurmerken en richtlijnen binnen hun branche. De Navigator MVO-richtlijnen geeft dat overzicht. Vervolgens is het natuurlijk aan ondernemers zelf om maatschappelijk verantwoord ondernemen toe te passen in de dagelijkse praktijk. Keurmerken en richtlijnen zijn daarbij slechts een hulpmiddel.?

? De MVO-navigator is een handig middel om snel te zien welke keurmerken en richtlijnen er zijn binnen een sector of branche. Zoeken op thema kan ook. Daarbij hebben we gewerkt vanuit de OESO-richtlijnen.?

?

Achtergrond

De OESO-richtlijnen zijn de enige door de Nederlandse overheid expliciet onderschreven MVO-normen. Deze richtlijnen voor internationaal MVO maken duidelijk wat de 42 aangesloten landen van hun bedrijven verwachten wanneer zij in het buitenland zaken doen. De Nederlandse overheid koppelt de OESO-richtlijnen ook aan subsidies voor ondernemen in het buitenland.

Onlangs zijn de OESO-richtlijnen aangescherpt. Daarmee krijgen Nederlandse bedrijven die internationaal opereren er een verantwoordelijkheid bij: die voor hun toeleverende keten (lees meer).

De behoefte aan een overzicht van deze en andere richtlijnen voor MVO komt vanuit ondernemers en betrokken organisaties. Ook de politiek signaleert de wens naar meer overzicht, o.a. geuit door de VVD tijdens het algemeen overleg over MVO van de staatssecretaris van EZ met de Vaste Kamercommissie voor EZ.

De eerste versie van de MVO-Navigator is ontwikkeld in 2010.

?

MVO Nederland

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor bedrijven met MVO-ambitie. Sinds de oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot h?t startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen en daarover van gedachten willen wisselen met gelijkgestemden, brancheorganisaties, de overheid en/of NGO?s. Het partnernetwerk van MVO Nederland telt inmiddels ruim 1.500 bedrijven en organisaties. Elke maand komen daar 60 partners bij. Deze ondernemingen komen uit alle sectoren en vari?ren van eenpersoonsbedrijven tot multinationals. MVO Nederland faciliteert haar achterban met kennis en inspiratie over de volle breedte van het onderwerp maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kijk voor meer informatie op www.mvonederland.nl.

?

Nationaal Contact voor de OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO richtlijnen (NCP) ondersteunt bedrijven om de OESO richtlijnen in praktijk te brengen. Wanneer dit tot verschillen van inzicht leidt tussen bedrijven en haar stakeholders kan dit door alle partijen?bij het NCP worden gemeld. Het NCP treedt dan op als onafhankelijke bemiddelaar? die partijen ondersteuning biedt m.b.t. inhoudelijke vragen en dilemma?s, gericht op het voorkomen van problemen.? Kijk voor meer informatie op: www.oesorichtlijnen.nl/ncp.

?

Contact

Neem voor meer informatie over de Navigator MVO-richtlijnen contact op met Derek Wilson,

d.wilson@mvonederland.nl, 06 55100714

?

Onderwerpen