?

Muziekevenementen en poppodia sluiten convenant met staatssecretaris Martin van Rijn

?

Vrijdag 14 februari 2014

Ermelo / Amsterdam – De organisatoren van muziekevenementen en de poppodia sluiten vandaag via hun brancheverenigingen VVEM en VNPF een convenant met staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Samen wordt gewerkt aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade bij bezoekers van concerten en festivals. De concrete maatregelen die zijn afgesproken in het convenant betreffen Geluidslimitering, Geluidsmeting en (persoonlijke) Gehoorbescherming, waarbij het Grote Genieten van muziek voorop blijft staan.

De bij het convenant betrokken partijen vinden het belangrijk om gehoorschade veroorzaakt door hard geluid te voorkomen, aangezien genezing of reparatie van eenmaal opgelopen gehoorschade niet mogelijk is. Harde muziek tijdens het uitgaan is, naast het luisteren naar persoonlijke muziekdragers en machinelawaai tijdens het werk, een mogelijke bron van gehoorschade. De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) ?en de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) willen bijdragen aan het voorkomen van het ontstaan van gehoorschade door harde muziek, door hiertoe binnen hun verantwoordelijkheid doeltreffende maatregelen te nemen. Zij zullen zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat bezoekers van de bij hen aangesloten muzieklocaties op een voor het gehoor veilige manier van muziek kunnen genieten.

Voor de VVEM en de VNPF is het convenant een voortzetting van de eerder ingezette maatregelen uit het vorige convenant. De private partijen spreken hun tevredenheid uit over het feit dat nu ook de overheid betrokkenheid bij het onderwerp toont.

Directeur Hans Ligtermoet van de Vereniging Van EvenementenMakers: ?Als organisatoren van grote evenementen tonen we ons al jaren voorloper in het streven verantwoord met geluid om te gaan. Onze bezoeker verlangt goed geluid in een veilige omgeving. Daar zorgen wij voor. Het is goed dat we samen met de overheid stevige afspraken hebben gemaakt hoe we met geluidsniveaus en gehoorbescherming omgaan, zodat onze bezoekers op een verantwoorde manier van evenementen kunnen blijven genieten.?

Directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals: ?In onze poppodia en bij onze festivals werken we graag mee aan maatregelen die gezond verstand koppelen met blijven genieten van wat we te bieden hebben. We hopen en verwachten dat de voorlichtingscampagne die VWS met ons zal ontwikkelen een bijdrage zal leveren aan het minimaliseren van het risico op gehoorschade.?

?

De tekst van het convenant vindt u HIER

?

?

Onderwerpen