De Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) biedt een oplossing voor de groeiende onduidelijkheid over regels voor het organiseren van publiekevenementen: zij biedt haar expertise aan gemeenten aan en wil de handen ineen slaan voor een duidelijke aanpak.   

GORINCHEM, 22 maart 2016 

De Inspecties voor Veiligheid en Justitie en die voor Gezondheidszorg maakten vorige week bekend dat zij meer aandacht willen voor risico?s bij grote publieksevenementen. Volgens beide Inspecties is onduidelijk wat gemeenten bij evenementen van de organisatoren verlangen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bovendien vinden ze de beoordeling van de risico’s door veel gemeenten onvoldoende en concluderen dat gemeenten te weinig gebruikmaken van de aanwezige deskundigheid.  

Als branchevertegenwoordiging van de evenementenindustrie biedt de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM) als reactie daarop haar expertise aan gemeenten en andere overheden aan, om zo gezamenlijk te komen tot een veilige situatie rond publieksevenementen. De VVEM beschikt over kennis, competenties en professionalisme op alle gebieden binnen de evenementenindustrie.  Vanuit die expertise wil de vereniging fungeren als verbindende factor en zo voorkomen dat een situatie optreedt die leidt tot een onnodige overvloed van regels, voorwaarden en eisen, waardoor het straks schier onmogelijk wordt een evenement te organiseren. De VVEM hoopt dat de gemeenten en overheden bereid zijn om samen de handschoen op te pakken en de evenementen in Nederland nog veiliger te maken.  

Gerard van Duykeren, bestuurslid VVEM: ?Evenementenveiligheid vergt een nauwe samenwerking van alle betrokken partners. Hiervoor zijn professionals noodzakelijk van zowel de publieke als de private zijde. De VVEM wil nadrukkelijk partner zijn en biedt vergaande kennisdeling aan. Uiteindelijk gaat het om ??n gezamenlijk doel, wat ons allen bindt: goede en veilige evenementen.? 

De VVEM zet zich al jaren in voor het verhogen van de vakkennis binnen de branche en heeft hiertoe al eerder een Handboek Evenementen Maken gepubliceerd. Vorig jaar sloeg de VVEM de handen ineen met de Stichting Evenementenhandboek, met als doel een standaard handboek te produceren dat de basis moet worden voor alle betrokken partijen op het gebied van veiligheid op evenementen. 

Onderwerpen