Utrecht, 04 mei 2005 – De organisatoren van publieksevenementen, samenwerkend in de Vereniging Van EvenementenMakers, wijzen de conceptplannen van Minister Remkes af. Publieksevenementen vergen geen onevenredig grote politie-inzet. De minister probeert door alle commerciële evenementen aan te pakken te verhullen waar het probleem ligt. Daarbij doet hij tevens aan marktvervalsing door de gemeente in haar rol als organisator te bevoordelen.
Grote publieksevenementen worden in Nederland steeds beter georganiseerd, door organisatoren die hun vak ervan gemaakt hebben en met medewerkers die gewoon betaald worden. De organisator zou ook voor een politiemedewerker kunnen betalen, maar zou die dan ook als de andere medewerkers willen kunnen inzetten waar nodig en gewenst.

De bezoeker betaalt graag voor een goed evenement, maar de prijs van toegangskaartjes is door alle kosten die met het organiseren gemoeid gaan, tot grote hoogten gestegen. Hier zit weinig rek meer in. Er wordt steeds vaker geklaagd over de prijs van toegangskaarten.

De evenementenorganisatoren werken in goed overleg met de politie en zorgen voor duidelijke afspraken. De politie treedt op in de openbare ruimte, de organisator regelt de zaken binnen het evenemententerrein. Indien mensen op het evenemententerrein worden aangehouden, worden zij overgedragen aan de politie. De VVEM vindt dat handhaving van de openbare orde buiten evenementterreinen en -locaties een klassieke overheidstaak is waarvoor haar leden via diverse belastingen (onder andere vennootschapsbelasting) al bijdragen.
De grote politie-inzet die nodig is rondom voetbalwedstrijden is volstrekt onvergelijkbaar met de inzet bij andere commerciële evenementen. Bij evenementen komen geen grote vechtpartijen voor, er zijn geen groepen die grootschalig materialen vernielen. De bezoekers komen gewoon voor hun plezier, er is kortom geen probleem. Kleine onregelmatigheden worden door de organisatie met de eigen evenementenbeveiligers opgelost.
Het wetsvoorstel maakt een onredelijke uitzondering voor de door de overheid georganiseerde evenementen. Juist die evenementen vragen, bij gebrek aan een goede organisatie of een gebrek aan financiële middelen, vaak een grotere inzet van de politie. De VVEM pleit er nadrukkelijk voor dat gemeenten gaan inzien dat evenementen organiseren een vak is. Het voorstel van de minister, dat uitgaat van het steunen van overheidslichamen die evenementen organiseren, werkt de verdere professionalisering van de evenementenbranche tegen.

Onderwerpen