De Vereniging Van EvenementenMakers ziet normering en innovatie in de evenementen-branche als grote stap voorwaarts richting goede en veilige evenementen. De VVEM heeft met dat doel voor ogen het "Innovatiefonds" opgericht. Uit dit fonds kunnen bedrijven die aangesloten zijn bij de VVEM een bijdrage ontvangen in de kosten die zij moeten maken om normerings- of innovatietrajecten in te gaan.

De VVEM heeft op haar laatste ledenvergadering besloten tot de oprichting van een fonds om de individuele initiatieven die leden van de vereniging hebben op het gebied van normering en vernieuwing te stimuleren en te ondersteunen.

Op dit moment is een aantal leden betrokken bij normerings-trajecten. Deze trajecten lopen vaak gedurende langere tijd. De normeringen waar op dit moment aan gewerkt wordt of die zijn afgerond hebben betrekking op:
– Elektriciteit op locatie
– Veiligheidsfactoren bij hijsen in de evenementenindustrie (Rigging)
– Brandveiligheid van tentdoek
– Evenementenbeveiliging
 
Op het gebied van Rigging en Evenementenbeveiliging heeft dit reeds geresulteerd in een NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) en een NTA (Nederlands Technische Afspraak).

De VVEM wil met dit fonds naast deze projecten ook initiatieven ondersteunen op het gebied van innovatie voor de evenementenbranche. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds kunnen de leden van de VVEM een aanvraag indienen. Een belangrijke voorwaarde is dat het project de gehele evenementenbranche dient.

Met de oprichting van het "Innovatiefonds" zet de VVEM in op verdere professionalisering van de evenementenbranche. Zeker met het oog op de steeds groter wordende invloed van Europese regelgeving is het van belang om de zaken op nationaal niveau op orde te hebben. Alleen dan kan de verdere internationalisering van de branche met vertrouwen tegemoet gezien worden.

Onderwerpen