Podia, gezelschappen, orkesten, theaterproducenten en festivals hebben met elkaar ruim 50 overbodige en tegenstrijdige regels op een rij gezet die de sector in de loop der jaren zijn opgelegd, maar weinig of geen zin hebben en vooral leiden tot omvangrijke administratieve lasten. Die lopen uiteen van een grote last als het verzamelen en invullen van 110 paspoortkopie뮬 sofinummers, kostenverdeelbeschikkingen voor elk optreden van een orkest of ensemble uit het buitenland, terwijl het ook kan met een simpele rekening, tot een kleine maar zeer venijnige last als het niet mogen heffen boven de 25 kilo (ook niet met 2 personen), wat in gebouwen met veel kleine hoogteverschillen onmogelijk is.

De nota ‘administratieve lasten & overbodige regels’ pleit ook voor een andere manier van denken over regelgeving. Theaters en gezelschappen worden in toenemende mate geconfronteerd met domme regels in plaats van zelf mee te kunnen denken over meer veiligheid en gezondheid op het werk. Het gevolg is dat er regels ontstaan die niets bijdragen aan het doel waarvoor ze bedacht zijn en daarom verzet oproepen in plaats van medewerking.

\’Wie mensen als kleine kinderen behandelt, krijgt er pubers voor terug\’, stelt de nota. Er moet veel meer zelfregulering komen, zowel binnen de sector als tussen werkgevers en werknemers, zodat er regels ontstaan die echt helpen.

bron: VSCD

Onderwerpen