De politie wordt met dertig miljoen gekort op de beveiliging van evenementen. Dit maakt de ACP op uit een brief (circulaire maart 2011) die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie aan de politiekorpsen heeft gestuurd. De ACP heeft met ongeloof en verbijstering kennisgenomen van de inhoud van deze brief. ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in een reactie: “Het korten op de beveiliging van evenementen gaat de politie zeker driehonderd politiemensen kosten.”

Minister Opstelten stelt in zijn brief dat het kabinet een wet gaat invoeren die het mogelijk maakt de kosten voor de inzet van politie door te berekenen aan de organisatoren van evenementen. De ACP heeft ook gepleit voor deze wet. Het toenemend aantal evenementen leidt immers tot een steeds grotere druk op de capaciteit van de politie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat politiemensen minder tijd hebben voor hun reguliere werkzaamheden. Deze wet zou eraan moeten bijdragen dat de inzet van politie bij evenementen niet ten koste gaat van andere politietaken in de wijken en handhaving van de openbare orde.

Keerzijde

Het doorberekenen van de kosten van de inzet van politie bij evenementen heeft echter ook een keerzijde voor de politie, zo blijkt nu. ?Tot onze verbijstering krijgt de politie het geld van de doorberekende kosten er niet bij, maar worden we vooraf al met dertig miljoen gekort. Dit is een sigaar uit eigen doos voor zowel de politie als de burgers?, aldus ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp. Daarnaast sluit de ACP niet uit dat de rekening voor de politie nog hoger kan uitpakken. De vraag is namelijk hoe de in rekening gebrachte kosten bij de politie terechtkomen. Indien de gemeente die de vergunning voor een evenement verleent deze kosten niet overdraagt aan de politie, dan moet de politie de inzet voor het evenement leveren zonder daarvoor de kosten gecompenseerd te krijgen. Ook is het nog maar de vraag in hoeverre de dertig miljoen die nu wordt gekort daadwerkelijk aan doorberekende kosten zullen worden ge?nd.

Onbespreekbaar

Het komt er dus op neer dat de politie de rekening nu al binnen heeft. Gerrit van de Kamp: ?Deze extra bezuiniging is voor ons onbespreekbaar. Wij willen duidelijkheid van minister Opstelten en zullen de politiek oproepen om deze bezuiniging tegen te gaan.?

Onderwerpen