20 juli 2006 - Het Rotterdamse poppodium Nighttown is gisteren op last van de curator gesloten. Vorige week werd bekend dat de horeca-exploitant van Nighttown, Fab Five Holding, failliet was gegaan. De zaak bleef in eerste instantie nog wel open met de hoop een snelle doorstart te kunnen maken. De curator zei woensdag geen vooruitzichten te hebben op positieve resultaten. “Alleen als er zich een partij meldt die de boedel en alles wat er bijhoort wil overnemen, dan kan Nighttown weer open.” 
  Volgens bestuurder Pim Bottema van het failliete horecabedrijf is de situatie minder ernstig dan het zich laat aanzien. Volgens hem zijn er partijen geïnteresseerd om Nighttown over te nemen en vinden er gesprekken plaats. Wie die partijen zijn, wilde hij niet zeggen.  
 
Het pensioenfonds horeca en catering vroeg het faillissement aan omdat Nighttown geen geld meer afdroeg. Op 4 juli is het faillissement uitgesproken. De gemeente heeft het vooruitbetaalde deel van de subsidie, 3 ton op een totaal van 1 miljoen euro, voor de verbouwing van het poppodium inmiddels teruggevorderd. Ook de maandelijkse subsidie van ruim 4 ton is stopgezet. 
 
De komende weken stonden verscheidene activiteiten op het programma, sommigen daarvan zijn verplaatst naar andere Rotterdamse podia. Bij Nighttown werkten 55 mensen, van wie veel oproepkrachten. Het podium trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers voor danceavonden en popconcerten. (anp) 
 

Onderwerpen