Het is een van de meest gestelde vragen: heeft u cijfers van de evenementenbranche? De VVEM is al enige jaren bezig deze cijfers te vergaren. In samenwerking met het ministerie van OC&W wordt momenteel gewerkt aan verslaglegging over de cijfers in de cultuur, inclusief de evenementenbranche. Ondertussen zijn er diverse publicaties die ook al aandacht besteden aan evenementen en getallen die daarbij spelen.

Onderwerpen