De Raad voor Cultuur vreest dat er de komende jaren in het hele land minder optredens op de kleine podia te beleven zullen zijn. Ook is het adviesorgaan bang dat de spreiding over Nederland van dans, muziek en theater er op achteruit gaat. De kleine podia hebben te weinig tijd om in te spelen op de veranderende situatie, aldus de Raad in een brief aan staatssecretaris Van Leeuwen van Cultuur, nu begin dit jaar het nieuwe Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing werd geïnstalleerd. De overgangsregelingen lopen tot 2003 en dat zou volgens het advies van de Raad tot 2005 moeten worden. In de oude situatie gaven het Nederlands Impresariaat, het Muziek en Theater Netwerk, Gaudeamus en het Nationaal Pop Instituut financiële ondersteuning aan de kleine podia. Ze krijgen nu tot het begin van het volgend seizoen bijdragen op het oude niveau, behalve de poppodia die al tot 2005 respijt hebben. (anp)

Onderwerpen