Het Convenant preventie gehoorschade muzieksector haalde alle grote dagbladen en nieuwssites, meestal met een sprekende kop erboven in de trant van ‘Volume flink omlaag’ of zelfs ‘Stop de decibelterreur’.
Telegraaf, NOS, Volkskrant, er was weinig verschil in de berichtgeving. De strekking was steevast dat het volume fors omlaag gaat, ook al is dat niet helemaal juist omdat de norm van 103 dB(A) al enkele jaren door poppodia en festivals wordt gehanteerd. De meeste media ontleenden de kop aan het persbericht van het ministerie. Enkele websites citeerden Hans Ligtermoet die in het persbericht van de VVEM zegt: ?Zo kunnen bezoekers op een verantwoorde manier van evenementen blijven genieten.?

Het Eindhovens Dagblad vroeg aan de poppodia en evenementen in de regio wat zij van het convenant vinden en had als kop: “Convenant stap vooruit bij aanpak gehoorschade”. NRC maakte melding van het RIVM onderzoek, waaruit blijkt dat 810.500 Nederlanders bij de huisarts bekend zijn met gehoorproblemen. Deze krant noemt ook het verband met mobiele muziekspelers, waarvoor sinds januari 2013 een limiet geldt van 100 dB.

Media uit de gezondheidshoek reageerden positief op het convenant. Medisch Contact nam het persbericht van het ministerie over. De Nederlandse GGD’s tonen zich op hun website “blij met convenant gehoorschade”. Zij pleiten met name voor volumebeperking op basisscholen tijdens schoolfeestjes, omdat je van kinderen in die leeftijd niet mag verwachten dat ze zelf hun gehoor beschermen.?

Het Convenant preventie gehoorschade muzieksector werd op 14 februari 2014, de dag dat het werd ondertekend, circa veertig keer vermeld in nieuwsmedia.

Persbericht VVEM

Nieuwsbericht Ministerie van VWS

Algemeen Dagblad

Volkskrant

Telegraaf

Eindhovens Dagblad

Doof.nl

Onderwerpen